Obsługa standardowego rozszerzenia pamięci RAM

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 23:42, 30 mar 2023
KMK (Dyskusja | wkład)
(Informacje ogólne)
← Previous diff
Wersja z dnia 18:25, 10 maj 2024
Mono (Dyskusja | wkład)
(Informacje ogólne - 576K RAMBO)
Next diff →
Linia 20: Linia 20:
<tr><td>320k</td><td>Compy Shop</td><td>16</td><td>TAK</td><td>2,3,6,7</td><td>Bit 7 wybiera banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym razie wybiera [[SELF TEST]]. Takie zastosowanie bitu 7 nie jest zgodne z definicją Atari, ale w praktyce nie powoduje to godnych wzmianki kłopotów z kompatybilnością.</td></tr> <tr><td>320k</td><td>Compy Shop</td><td>16</td><td>TAK</td><td>2,3,6,7</td><td>Bit 7 wybiera banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym razie wybiera [[SELF TEST]]. Takie zastosowanie bitu 7 nie jest zgodne z definicją Atari, ale w praktyce nie powoduje to godnych wzmianki kłopotów z kompatybilnością.</td></tr>
 +
 +<tr><td>576k</td><td>RAMBO</td><td>32</td><td>NIE</td><td>1,2,3,5,6</td><td>Bit 1 wybiera banki przy skasowanym bicie 4, w przeciwnym wypadku [[Atari BASIC]]. Z tego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach.</td></tr>
<tr><td>576k</td><td>Compy Shop</td><td>32</td><td>TAK</td><td>1,2,3,6,7</td><td>Bity 7 i 1 wybierają banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym wypadku bit 7 wybiera SELF TEST, a bit 1 - [[Atari BASIC]]. Z tego ostatniego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach.</td></tr> <tr><td>576k</td><td>Compy Shop</td><td>32</td><td>TAK</td><td>1,2,3,6,7</td><td>Bity 7 i 1 wybierają banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym wypadku bit 7 wybiera SELF TEST, a bit 1 - [[Atari BASIC]]. Z tego ostatniego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach.</td></tr>

Wersja z dnia 18:25, 10 maj 2024

Informacje ogólne

Rozszerzenie standardowe to takie, którym steruje się przez rejestr PORTB układu PIA. Ze względu na użycie tego rejestru (zajętego w 400/800) to rozszerzenie jest przeznaczone dla komputerów serii XL i XE. Kombinacje bitów rejestru PORTB wybierają banki pamięci po 16k, pojawiające się w obszarze $4000-$7FFF.

Bit 4 rejestru PORTB, jeśli jest skasowany, powoduje podłączenie danego banku tak, żeby stał się widoczny dla CPU. Bit 5 działa podobnie: jego skasowanie powoduje, że wybrany bank pamięci stanie się widoczny dla układu ANTIC. W ten sposób realizuje się niezależny dostęp do pamięci bankowanej i podstawowej dla CPU i ANTIC-a. Tak działa dodatkowa pamięć w 130XE.

Nie wszystkie rozszerzenia pamięci kontrolowane przez PORTB implementują działanie bitu 5 zgodnie ze 130XE. Robią tak przede wszystkim rozszerzenia tzw. Compy Shop. W pozostałych (tzw. RAMBO) bit 5 jest jednym z bitów wybierających numer banku pamięci, a oddzielny dostęp CPU i ANTIC-a do pamięci bankowanej nie jest możliwy (oba układy "widzą" to samo).

Podstawowe cechy rozszerzeń można ująć jak w tabeli poniżej:

Łączny
rozmiar
TypLiczba banków
dodatkowych
Separacja
CPU/ANTIC
Bity wyboru
banku
Uwagi
128kAtari4TAK2,3
192kKaren8TAK2,3,6
256kRAMBO12NIE2,3,5,6Niektóre kombinacje bitów się dublują.
320kRAMBO16NIE2,3,5,6
320kCompy Shop16TAK2,3,6,7Bit 7 wybiera banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym razie wybiera SELF TEST. Takie zastosowanie bitu 7 nie jest zgodne z definicją Atari, ale w praktyce nie powoduje to godnych wzmianki kłopotów z kompatybilnością.
576kRAMBO32NIE1,2,3,5,6Bit 1 wybiera banki przy skasowanym bicie 4, w przeciwnym wypadku Atari BASIC. Z tego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach.
576kCompy Shop32TAK1,2,3,6,7Bity 7 i 1 wybierają banki przy skasowanym bicie 4 lub 5 (lub obu), w przeciwnym wypadku bit 7 wybiera SELF TEST, a bit 1 - Atari BASIC. Z tego ostatniego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach.
1088kRAMBO64NIE1,2,3,5,6,7Bity 7 i 1 wybierają banki przy skasowanym bicie 4, w przeciwnym wypadku bit 7 wybiera SELF TEST, a bit 1 - BASIC. Z tego ostatniego powodu możliwe są kłopoty z kompatybilnością, ale występują tylko w bardzo specyficznych warunkach. Niemniej właśnie dlatego spotyka się - głównie w Niemczech - takie instalacje tego rozszerzenia, w których Atari BASIC jest trwale wyłączony i niedostępny.
2112kRAMBO128NIE0,1,2,3,5,6,7Bity 7 i 1 działają jak wyżej, dodatkowo działa tak samo bit 0, co powoduje problemy z kompatybilnością dużo łatwiej zauważalne niż w dwóch powyższych przypadkach. Z tego powodu takich rozszerzeń pamięci w praktyce się nie spotyka.


Rozszerzenia są kompatybilne "w dół", tzn. większe zawierają wszystkie banki mniejszych. Jedyna poważniejsza różnica to wspomniany oddzielny dostęp do pamięci dla CPU i ANTIC-a (lub jego brak), ale programów, które mają z tym problem, jest bardzo mało.

Wykrycie rozszerzenia i obliczenie jego rozmiaru

Poniższa procedura przeprowadza test rozmiaru rozszerzenia pamięci RAM nie niszcząc zawartości tejże pamięci. Procedura musi z natury rzeczy być ulokowana w całości poza obszarem $4000-$7FFF oraz poza obszarem wewnętrznego BASIC-a ($A000-$BFFF).

Ponadto przyjęto założenie, że znajdzie się też poza obszarem RAM-u rezydującego "pod" ROM OS ($C000-$CFFF i $D800-$FFFF) - modyfikacja mająca na celu zniesienie tego ograniczenia jest na tyle łatwa, że opis zostanie pominięty.

Dane wyjściowe:

 • liczba dodatkowych banków 16k w rejestrze Y (lub 0, gdy komputer ma tylko 64k RAM)
 • wartości PORTB w tablicy banks
; etykiety
ext_b = $4000    ;cokolwiek z zakresu $4000-$7FFF
portb = $d301

; procedura
detect_ext
    lda portb
    pha

    lda #$ff
    sta portb

    lda ext_b
    pha

    ldx #$0f    ;zapamiętanie bajtów ext (z 16 bloków po 64k)
_p0  jsr setpb
    lda ext_b
    sta bsav,x
    dex
    bpl _p0

    ldx #$0f    ;wyzerowanie ich (w oddzielnej pętli, bo nie wiadomo
_p1  jsr setpb    ;które kombinacje bitów PORTB wybierają te same banki)
    lda #$00
    sta ext_b
    dex
    bpl _p1

    stx portb    ;eliminacja pamięci podstawowej (X=$FF)
    stx ext_b
    stx $00     ;niezbędne dla niektórych rozszerzeń do 256k

    ldy #$00    ;pętla zliczająca bloki 64k
    ldx #$0f
_p2  jsr setpb
    lda ext_b    ;jeśli ext_b jest różne od zera, blok 64k już zliczony
    bne _n2

    dec ext_b    ;w przeciwnym wypadku zaznacz jako zliczony

    lda ext_b    ;sprawdz, czy sie zaznaczyl; jesli nie -> cos nie tak ze sprzetem
    bpl _n2

    lda portb    ;wpisz wartość PORTB do tablicy dla banku 0
    sta banks,y
    eor #%00000100 ;uzupełnij wartości dla banków 1, 2, 3
    sta banks+1,y
    eor #%00001100
    sta banks+2,y
    eor #%00000100
    sta banks+3,y
    iny
    iny
    iny
    iny

_n2  dex
    bpl _p2

    ldx #$0f    ;przywrócenie zawartości ext
_p3  jsr setpb
    lda bsav,x
    sta ext_b
    dex
    bpl _p3

    stx portb    ;X=$FF

    pla
    sta ext_b

    pla
    sta portb
    rts

; podprogramy
setpb txa       ;zmiana kolejności bitów: %0000dcba -> %cba000d0
    lsr      
    ror
    ror
    ror
    adc #$01    ;ustawienie bitu nr 1 w zaleznosci od stanu C
    ora #$01    ;ustawienie bitu sterującego OS ROM na wartosc domyslna [1]
    sta portb
    rts

; zmienne
banks .ds 64
bsav  .ds 16

Uwagi

 • Procedura zwraca listę banków widocznych dla CPU.
 • Procedura bierze pod uwagę osobliwość rozszerzenia Newell Industries, w którym pewne kombinacje bitów rejestru PORTB wybierają ćwiartki pamięci podstawowej. Te wartości zostaną przez procedurę pominięte.
 • Procedura obsługuje rozszerzenia o rozmiarach do 64 banków (1088k). Rozszerzenie do 2112k nie jest brane pod uwagę.
 • Zawartość tablicy banks jest uszeregowana tak, żeby przy zajmowaniu banków w kolejności od jej początku zmniejszyć prawdopodobieństwo konfliktu ze SpartaDOS X (który to DOS przydziela sobie pamięć rozszerzenia w generalnie odwrotnej kolejności). Całkowite uniknięcie konfliktu (w tym z ramdyskami itp.) wymaga użycia procedur zarządzania pamięcią SpartaDOS X, co zostało opisane w "Przewodniku programisty SpartaDOS X", dostępnym tutaj.
 • Procedura zakłada, że będzie działać przy włączonym ROM OS, zwraca też wartości PORTB z ustawionym bitem 0 (= ROM OS-u włączony). Gdyby było to niepożądane, rozkaz ORA #$01 w wierszu programu oznaczonym przez "[1]" należy wymienić na AND #$FE.
Personal tools