Odczyt znaku z klawiatury (GET)

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 09:46, 17 wrz 2022
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Wersja najkrótsza, zależna od SO, do ograniczonego zastosowania)
← Previous diff
Wersja z dnia 09:47, 17 wrz 2022
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Wersja najkrótsza, zależna od SO, do ograniczonego zastosowania)
Next diff →
Linia 85: Linia 85:
</code> </code>
-Funkcja ta zwraca kod ATASCII w akumulatorze. Zastosowanie tej funkcji ogranicza się do szybkich programików, wprawek, tam, gdzie liczy się ilość kodu. Może być stosowane w parze z+Funkcja ta zwraca kod ATASCII w akumulatorze. Zastosowanie tej funkcji ogranicza się do szybkich programików, wprawek, tam, gdzie liczy się ilość kodu.
 + 
 +Może być stosowana w parze z
<code> <code>

Wersja z dnia 09:47, 17 wrz 2022

Procedura czeka, aż użytkownik naciśnie jakiś klawisz na klawiaturze, po czym zwraca odpowiedni kod w akumulatorze.

Spis treści

GET zwracające kod klawiatury

kbcodes = $02fc
;
getkbc lda kbcodes
    cmp #$ff
    beq getkbc
    ldx #$ff
    stx kbcodes
    rts

Zaletą użycia KBCODES jest łatwość monitorowania stanu tej zmiennej bez konieczności czekania na naciśnięcie klawisza przez użytkownika (patrz niżej). Kod ATASCII można tu uzyskać przez kombinację obu sposobów, tzn. wywołanie getkey wtedy, kiedy KBCODES zasygnalizuje naciśnięcie klawisza. Oszczędza to kłopotu z użyciem wektora tablicy definicji klawiatury, który w nowszych wersjach OS istnieje, a w starszych nie.

GET zwracające kod ATASCII

Obie poniższe procedury wywołują tę samą funkcję OS. Jej - czasem niepożądaną - cechą jest to, że wstrzymuje wykonywanie programu aż do naciśnięcia klawisza przez użytkownika.

Wersja elegancka, ale długa

kname .byte "K:",$9B
;
cioexe sta iccmd,x
    jmp jciomain
;
getkey jsr lookup
    bmi error
;
    lda #<kname
    sta icbufa,x
    lda #>kname
    sta icbufa+1,x
    lda #$04
    sta icax1,x
    lda #$00
    sta icax2,x
    lda #$03
    jsr cioexe
    bmi error       ;w dobrze zdebugowanym programie raczej nie wystąpi tu błąd
;
    lda #$00
    sta icbufl,x
    sta icbufl+1,x
    lda #$07
    jsr cioexe
    bmi error       ;np. naciśnięto Break
;
    pha
    lda #$0c
    jsr cioexe
    pla
    rts
;
error ...

Procedura lookup jest do znalezienia tutaj. Reszta to etykiety systemowe.

Zaletą takiego sposobu odczytywania danych z klawiatury jest zgodność z każdym rodzajem klawiatury, byleby tylko był zainstalowany w systemie właściwy dlań sterownik "K:".

Wersja krótka, ale nieelegancka

getkey lda $e425
    pha
    lda $e424
    pha
    rts

Zaletą tego sposobu jest to, że procedura zajmuje tylko 9 bajtów; powinna też zawsze działać, gdyż korzysta z umieszczonego w ROM-ie wektora wskazującego procedurę odczytu bajtu z klawiatury, z którego to wektora korzysta też CIO. Niemniej jest to "półlegalna" metoda wywoływania systemu operacyjnego: te wektory nie są przeznaczone dla programów użytkownika, a to, że w każdej wersji OS-u są w tym samym miejscu wynika po prostu z faktu, że nie ma szczególnego powodu przenosić ich gdzie indziej.

Wadą tej metody jest to, że omija ona tablicę urządzeń HATABS - a więc ewentualny handler zainstalowany przez użytkownika nie zostanie wywołany.

Wersja najkrótsza, zależna od SO, do ograniczonego zastosowania

    jsr $f2fd

Funkcja ta zwraca kod ATASCII w akumulatorze. Zastosowanie tej funkcji ogranicza się do szybkich programików, wprawek, tam, gdzie liczy się ilość kodu.

Może być stosowana w parze z

    jsr $f2fd

która służy do wypisania znaku z akumulatora na ekran.

A oto najkrótszy edytor ekranowy (MEMO PAD)

    org $2800

start

    jsr $f2fd
    jsr $f2b0
    jmp start

Personal tools