Otwarcie ekranu w trybie graficznym (GRAPHICS)

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 10:12, 17 wrz 2022
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Metoda najkrótsza)
← Previous diff
Wersja z dnia 10:13, 17 wrz 2022
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Metoda najkrótsza)
Next diff →
Linia 42: Linia 42:
Metoda ta wiąże się z ograniczeniami (możliwe ustawienia to tryb graficzny 0-15, bez rozszerzeń typu +16,+32) Metoda ta wiąże się z ograniczeniami (możliwe ustawienia to tryb graficzny 0-15, bez rozszerzeń typu +16,+32)
 +
Metoda ta jest hackerska, używanie jej w dzisiejszych progamach to proszenie się o kłopoty (głównie u innych użytkowników). Metoda ta jest hackerska, używanie jej w dzisiejszych progamach to proszenie się o kłopoty (głównie u innych użytkowników).
[[Kategoria:Niezbędnik kodera]] [[Kategoria:Niezbędnik kodera]]

Wersja z dnia 10:13, 17 wrz 2022

Metoda standardowa, polecana

Procedura przełącza ekran w wybrany tryb graficzny. W przykładzie może to być tryb Graphics 9 (wywołanie przez JSR GR9) lub Graphics 15 (wywołanie przez JSR GR15). Jako kanał I/O dla grafiki używany jest IOCB 6, ale równie dobrze może to być dowolny inny.

;
; (c) Lizard 
;
iccmd  =  $0342
icbufa =  $0344
icax1  =  $034a
icax2  =  $034b
;
gr9   lda #9
    bne gr
;
gr15  lda #15
;
gr   pha
    ldx #$60     ; IOCB #6
    lda #$0c     ; zamknij
    jsr cioexe
    pla
    sta icax2,x   ; tryb
    lda #<dev    ; identyfikator urzadzenia
    sta icbufa,x
    lda #>dev
    sta icbufa+1,x
    lda #%00001100  ; bez okna tekstowego, odczyt/zapis
    sta icax1,x
    lda #$03     ; otworz
cioexe sta iccmd,x
    jmp jciomain
;
dev   .by "S:" $9b

Metoda najkrótsza

W przypadku, gdzie liczy się pamięć, zwartość kodu, a także przy wprawkach i eksperymentach można zastosować metodę:

    lda   #GRMODE
    JSR   $ef90

Metoda ta wiąże się z ograniczeniami (możliwe ustawienia to tryb graficzny 0-15, bez rozszerzeń typu +16,+32)

Metoda ta jest hackerska, używanie jej w dzisiejszych progamach to proszenie się o kłopoty (głównie u innych użytkowników).

Personal tools