Our 5oft

From Atariki

Revision as of 21:45, 10 cze 2008; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grupa założona przez Btronic-a, Pirx-a i Blue Tom-a około roku 1988 w Pułtusku. Grupa istniała w czasach proto-sceny (koniec lat 80. XX w), uczestniczyła też w gdańskim Atari Stars Party.

Spis treści

Produkcje scenowe

Coś znaczące produkcje tej grupy to (w kolejności mniej więcej chronologicznej):

  • Pewex demo (okazuje się, że Our 5oft był prekursorem e-marketingu w Polsce :) )
  • Kasprzak demo
  • Faraon demo
  • Equation of Time
  • TOMS demo (produkcja "sponsorowana" przez firmę TOMS)
  • Stop! gamo (mix dema i gry - w jednym)
  • Unity demo (jedna część, słynna z triku z 3 różnymi trybami graficznymi w jednej linii rastra)
  • MicroDiscount demo (premiera wraz ze źródłami w Mega Magazine)
  • Intel Outside

Programy użytkowe

Gry


Inne informacje

Grupa nie istnieje, choć Pirx i Btronic interesują się życiem sceny. Członkowie Our 5oft należeli także do Bloody Coders. Poza tym próbowali tworzyć coś scenowego na swoich, zakupionych później, Atari ST(E) i Falconach jednakże nie było z tego wyraźnych efektów. ;)

Ciekawostki

  • Nazwa grupy powstała ponoć przez tzw. "czeski błąd". W jednej z produkcji chłopaki po prostu ze zmęczenia wstawili cyfrę "5" zamiast literki "S" w nazwie i... Tak już zostało.
Personal tools