Overlords

From Atariki

Revision as of 14:34, 6 lis 2005; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

OVERLORDS - grupa, która okazała się... żartem. W jej skład podobno wchodziły 3 osoby: Heaven, Galtan5 oraz Ugly Pig. W rzeczywistości wszystko to było sprawką wspomnianego Heavena. Szczegóły tej historii odkryte zostały w tym wywiadzie.

Dorobek: kilka oldschoolowych intr dla Abbuc Magazin.

Personal tools