PLM

From Atariki

Revision as of 15:51, 3 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format pliku programu Plama 256 zawierającego obraz o rozdzielczości 80x96 bez interlace wykorzystujący efekt "PAL Blending".

Obraz zawiera surowe dane 192 linii po 40 bajtów bez żadnych nagłówków o łącznym rozmiarze 7680 bajtów ($1E00), gdzie kolejne linie wyświetlane są naprzemiennie w trybie Graphics 9 i Graphics 11.

Personal tools