Paint 256

From Atariki

Revision as of 16:32, 3 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:paint256_1.png

Napisany w Turbo BASIC-u XL (!) program graficzny wykorzystujący 256-kolorowy, bezinterlejsowy tryb graficzny o rozdzielczości 80x96 pikseli, jaki powstaje ze zmieszania Graphics 9 i Graphics 11. Tryb ten jest możliwy do uzyskania tylko w systemie TV PAL (no i poza tym też na emulatorze). Autorem programu jest Arjan Slaager (vel AlphaSys). Rok wydania: 1990. Status: PD.

Sterowanie programem Paint 256 odbywa się za pośrednictwem joysticka i klawiatury. Żeby w ogóle przejść do menu, trzeba nacisnąć spust joysticka nr 0. Samo menu ma kilka "faz" wyświetlanych na samej górze ekranu. Przełączania faz dokonujemy klawiszem spacji, a wyboru funkcji - odpowiednim klawiszem.

Operacje I/O w programie nie pozwalają na podanie pełnej nazwy pliku, a wyłącznie jego identyfikatora w postaci pojedynczej cyfry lub litery. Obraz zapisywany jest wtedy w pliku pod nazwą "PAINTx.PIC" gdzie x to właśnie identyfikator.

Linki

Personal tools