Pascal

From Atariki

Revision as of 09:25, 13 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Strukturalny język programowania, znany głównie z komputerów 16 i 32-bitowych. Cechuje go przejrzysty zapis, opisowa składnia dyrektyw, dlatego najczęściej wykorzystywany jest w szkołach do nauki programowania.

Dla Atari XL/XE istniejące odmiany tego języka to Kyan Pascal oraz Draper Pascal.

Dla Atari ST/TT/Falcon najbardziej znane odmiany to: Maxon Pascal, oraz Turbo Pascal, który prawdopodobnie od wersji 2.0 występuje pod nazwą Pure Pascal.

Personal tools