Pióro świetlne

From Atariki

Revision as of 17:31, 29 wrz 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Urządzenie zewnętrzne w kształcie długopisu, służące do sterowania komputerem w sposób analogiczny do myszy. Zawiera światłoczułą końcówkę, która umieszczona przy ekranie monitora CRT wykrywa moment, w którym wiązka elektronów wzbudza wskazywany przez pióro punkt. Na podstawie dokładnego pomiaru czasu możliwe jest ustalenie poziomej i pionowej pozycji pióra.

Atari 8-bit

W małym Atari pióro świetlne podłącza się do gniazda joysticka - w 400/800 tylko 4. port obsługuje pióro, zaś w XL i XE obydwa.

Niezależnie od tego, do którego portu zostało podłączone pióro w rejestrach LPENH i LPENV ANTIC-a pojawia się pozycja pióra świetlnego zbliżonego do ekranu. Pozycja pozioma to numer cyklu koloru w linii, na pozycji którego wykryto obecność elementu światłoczułego, pozycja pionowa to numer linii skaningowej podzielony na 2 (analogicznie, jak numer rysowanej przez ANTIC linii w rejestrze VCOUNT).

Element światłoczuły umieszczony na końcówce pióra świetlnego podłączony jest do linii stanu przycisku joysticka (zob. TRIG0 i TRIG1). Przycisk pióra zaś dołączony jest do linii wychylenia joysticka w górę (zob. PORTA).

Dla małego Atari wyprodukowano następujące modele piór świetlnych:

Atari ST

Pióro świetlne można podłączyć do gniazda Enhanced Joystick w komputerach STE

Odnośniki zewnętrzne


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools