Programowanie: Jak wyszukać pierwszy wolny IOCB

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 18:08, 11 kwi 2006
Miker (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Aktualna wersja
0xF (Dyskusja | wkład)
(zbędny clc)
Linia 8: Linia 8:
beq found beq found
txa txa
- clc+ adc #$10 ;znacznik C skasowany
- adc #$10+
tax tax
bpl loop bpl loop

Aktualna wersja

Procedura wyszukuje pierwszy wolny kanał IOCB:

lookup ldx #$00
    ldy #$01
loop  lda icchid,x
    cmp #$ff
    beq found
    txa
    adc #$10    ;znacznik C skasowany
    tax
    bpl loop
    ldy #-95    ;kod błędu "TOO MANY CHANNELS OPEN"
found  rts

W momencie opuszczenia procedury ze skasowanym znacznikiem N (czyli z wynikiem dodatnim), rejestr X zawiera pomnożony przez 16 numer kanału IOCB gotowego do użycia.

Personal tools