RENAME FILE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na zmianę nazwy wskazanego pliku, a w niektórych implementacjach (MyDOS, SpartaDOS X 4.4) także katalogu.

Dostępność: wszystkie DOS-y.

Składnia BASIC-a: XIO 32,#iocb,x1,x2,"Dn:old_name,new_name"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #32
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #x1
  sta icax1,x
  lda #x2
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • x1 - wartość AUX1. Powinna wynosić $00.
 • x2 - wartość AUX2. Patrz niżej.
 • n - numer stacji dysków (brak pod MyDOS-em i SpartaDOS X oznacza stację bieżącą)
 • fname - adres specyfikacji pliku, którego nazwa ma zostać zmieniona. Po niej musi następować nowa nazwa oddzielona przecinkiem, jako to widać w powyższym przykładzie dla BASIC-a. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).

Wartość x2 wynosi normalnie $00. Pod MyDOS-em pozwala to na zmianę nazwy pliku lub katalogu, natomiast SpartaDOS zmieni tylko nazwę pliku ignorując katalogi. Żeby zmienić nazwę katalogu, trzeba ustawić wartość x2 na 128 (działa to w ten sposób od wersji 4.42 SpartaDOS X, poprzednie wersje ignorują wartość parametru).

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools