Ramka

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 19:40, 27 gru 2006
KMK (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 23:52, 14 paź 2007
Mikey (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 5: Linia 5:
W systemie PAL ramka odpowiada 312 liniom po 114 cykli maszynowych, czyli 35568 cyklom maszynowym. W systemie PAL ramka odpowiada 312 liniom po 114 cykli maszynowych, czyli 35568 cyklom maszynowym.
Określenie "efekt działa w jednej ramce (bądź dwóch, trzech, itd.)" odnosi się do tego, z jaką częstotliwością rysowane są kolejne klatki efektu. Wrażenie idealnie płynnego ruchu otrzymamy, gdy efekt mieści się w jednej ramce, z każdą kolejną ramką płynność jest mniejsza. Określenie "efekt działa w jednej ramce (bądź dwóch, trzech, itd.)" odnosi się do tego, z jaką częstotliwością rysowane są kolejne klatki efektu. Wrażenie idealnie płynnego ruchu otrzymamy, gdy efekt mieści się w jednej ramce, z każdą kolejną ramką płynność jest mniejsza.
-Na wyższych platformach częściej używane jest pojęcie [http://pl.wikipedia.org/wiki/Frames_per_second FPS].+Na wyższych platformach częściej używane jest pojęcie [http://pl.wikipedia.org/wiki/Frames_per_second FPS], które z 'atarowską' ramką nie ma nic wspólnego. Tam, bowiem, określa ilość faz animacji wyświetlanych na sekundę.
==Zobacz też== ==Zobacz też==

Wersja z dnia 23:52, 14 paź 2007

Jednostka czasu odpowiadająca jednemu wyświetleniu pełnego obrazu i powrotowi plamki.

W uproszczeniu podaje się, że w komputerach w systemie NTSC jest to 1/60 s, a w pozostałych (PAL/SECAM) - 1/50 s. Dokładne wartości wynikają z częstotliwości taktowania procesora. W NTSC ekran jest odświeżany z częstotliwością 59.94 Hz, w pozostałych - 49.86 Hz.

W systemie PAL ramka odpowiada 312 liniom po 114 cykli maszynowych, czyli 35568 cyklom maszynowym. Określenie "efekt działa w jednej ramce (bądź dwóch, trzech, itd.)" odnosi się do tego, z jaką częstotliwością rysowane są kolejne klatki efektu. Wrażenie idealnie płynnego ruchu otrzymamy, gdy efekt mieści się w jednej ramce, z każdą kolejną ramką płynność jest mniejsza. Na wyższych platformach częściej używane jest pojęcie FPS, które z 'atarowską' ramką nie ma nic wspólnego. Tam, bowiem, określa ilość faz animacji wyświetlanych na sekundę.

Zobacz też

Personal tools