Ramka

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jednostka czasu odpowiadająca jednemu wyświetleniu pełnego obrazu i powrotowi plamki.

W uproszczeniu podaje się, że w komputerach w systemie NTSC jest to 1/60 s, a w pozostałych (PAL/SECAM) - 1/50 s. Dokładne wartości wynikają z częstotliwości taktowania procesora. W NTSC ekran jest odświeżany z częstotliwością 59.94 Hz, w pozostałych - 49.86 Hz.

W systemie PAL i SECAM ramka odpowiada 312 liniom po 114 cykli maszynowych, czyli 35568 cyklom maszynowym. W NTSC zaś ramka składa się z 262 linii po 114 cykli, co daje łącznie 29868 cykli maszynowych.

Określenie "efekt działa w jednej ramce (bądź dwóch, trzech, itd.)" odnosi się do tego, z jaką częstotliwością rysowane są kolejne klatki efektu. Wrażenie idealnie płynnego ruchu otrzymamy, gdy efekt mieści się w jednej ramce, z każdą kolejną ramką płynność jest mniejsza.

Na wyższych platformach częściej używane jest pojęcie FPS, które z 'atarowską' ramką nie ma nic wspólnego. Tam, bowiem, określa ilość faz animacji wyświetlanych na sekundę.

Zobacz też

Personal tools