Ramka

From Atariki

Jump to: navigation, search

Jednostka czasu odpowiadająca jednemu wyświetleniu pełnego obrazu i powrotowi plamki.

W uproszczeniu podaje się, że w komputerach w systemie NTSC jest to 1/60 s, a w pozostałych (PAL/SECAM) - 1/50 s. Dokładne wartości odświeżania obrazu wynikają z częstotliwości taktowania procesora:

 • w NTSC - 59.92 Hz,
 • w SECAM - 50.09 Hz,
 • a w PAL - 49.86 Hz.

W systemie PAL i SECAM ramka odpowiada 312 liniom po 114 cykli maszynowych, czyli 35568 cyklom maszynowym. W NTSC zaś ramka składa się z 262 linii po 114 cykli, co daje łącznie 29868 cykli maszynowych.

lewa krawędź         WSYNC prawa krawędź widzialnego ekranu
  NMI  :  +-- obraz ANTIC-a --+  :
   :  :  :          :  :
0  10 16 22         106 112 114
+----+---+---:-------------------:---+---+ 0 - początek widzialnego ekranu
:     :  :          :  :  :
+--------+---+-------------------+---+---+ 8 - początek DMA ANTIC-a (pierwsza linia ANTIC-a)
:     :  :          :  :  :
:     :  :          :  :  :
:     :  :          :  :  :
          ...
:     :  :          :  :  :
:     :  :          :  :  :
:     :  :          :  :  :
+--------+---+-------------------+---+---+ 247 - koniec DMA ANTIC-a (ostatnia linia ANTIC-a)
+--------:---------------------------:---+ 248 - przerwanie VBLK
:     :              :  :
+--------+---------------------------+---+ 255 - koniec widzialnego ekranu
:                     :
          ...
:                     :
+----------------------------------------+ 262 - koniec ramki NTSC
:                     :
:                     :
          ...
:                     :
:                     :
+----------------------------------------+ 312 - koniec ramki PAL/SECAM

Określenie "efekt działa w jednej ramce (bądź dwóch, trzech, itd.)" odnosi się do tego, z jaką częstotliwością rysowane są kolejne klatki efektu. Wrażenie idealnie płynnego ruchu otrzymamy, gdy efekt mieści się w jednej ramce, z każdą kolejną ramką płynność jest mniejsza.

Na wyższych platformach częściej używane jest pojęcie FPS, które z 'atarowską' ramką nie ma nic wspólnego. Tam, bowiem, określa ilość faz animacji wyświetlanych na sekundę.

Zobacz też

Personal tools