Rejestry PIA

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 00:51, 24 gru 2012
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Lista rejestrów)
← Previous diff
Wersja z dnia 00:52, 24 gru 2012
Jhusak (Dyskusja | wkład)
(Lista rejestrów)
Next diff →
Linia 72: Linia 72:
* [[Compy_Shop_(rozszerzenie_RAM)|Compy Shop]] * [[Compy_Shop_(rozszerzenie_RAM)|Compy Shop]]
* [[Rambo XL]] * [[Rambo XL]]
-* [[MapRAM]] - właściwie nie rozszerzenie, a sposób na użycie niedostępnej pamięci RAM spod rejestrów systemowych (pozwala na ustawienie bitu 7, gdy bit 0 jest skasowany)+<p>Ponadto [[MapRAM]] pozwala na ustawienie bitu 7, gdy bit 0 jest skasowany.
</td></tr> </td></tr>
<tr><td id="PACTL">$D302</td><td>PACTL</td><td> <tr><td id="PACTL">$D302</td><td>PACTL</td><td>

Wersja z dnia 00:52, 24 gru 2012

Układ PIA, sześć rejestrów.

Lista rejestrów

</table>

AdresEtykietaOpis
$D300PORTA Jako rejestr kierunku przepływu danych: ustawienie bitu na 0 programuje odpowiedni bit w rejestrze przesyłania danych jako bit wejścia, w przeciwnym wypadku - jako bit wyjścia danych. System programuje wszystkie linie portu jako wejście.

Jako rejestr przesyłania danych: przypisany jest do dwóch pierwszych (w XL i XE: dwóch jedynych) gniazd joysticka, młodsze 4 bity przekazują stany joysticka nr 1, starsze - joysticka nr 2.

Znaczenie bitów kiedy do gniazd podłączone są joysticki (cień dla dolnego nibble znajduje się odpowiednio pod JSTICK0 ($0278), a dla górnego pod JSTICK1 ($0279)):

 • bit 7: joystick 1 w prawo (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 6: joystick 1 w lewo (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 5: joystick 1 w dół (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 4: joystick 1 w górę (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 3: joystick 0 w prawo (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 2: joystick 0 w lewo (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 1: joystick 0 w dół (0 = tak, 1 = nie)
 • bit 0: joystick 0 w górę (0 = tak, 1 = nie)

Znaczenie bitów kiedy do gniazd podłączone są paddles (cienie dla odpowiednich przycisków znajdują się od PTRIG0 ($027C) do PTRIG3 ($027F)):

 • bit 7: przycisk potencjometru 3 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
 • bit 6: przycisk potencjometru 2 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
 • bit 5: nieużywany (1)
 • bit 4: nieużywany (1)
 • bit 3: przycisk potencjometru 1 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
 • bit 2: przycisk potencjometru 0 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
 • bit 1: nieużywany (1)
 • bit 0: nieużywany (1)

Znaczenie bitów kiedy do gniazd podłączone jest pióro świetlne (dedykowanych rejestrów cieni dla przycisków pióra nie ma, lecz z powodzeniem można posłużyć się rejestrami położenia joysticków JSTICK0, oraz JSTICK1):

 • bit 7: nieużywany (1)
 • bit 6: nieużywany (1)
 • bit 5: nieużywany (1)
 • bit 4: przycisk pióra 1 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
 • bit 3: nieużywany (1)
 • bit 2: nieużywany (1)
 • bit 1: nieużywany (1)
 • bit 0: przycisk pióra 0 (0 = wciśnięty, 1 = zwolniony)
$D301PORTB Jako rejestr kierunku przepływu danych: ustawienie bitu na 0 programuje odpowiedni bit w rejestrze przesyłania danych jako bit wejścia, w przeciwnym wypadku - jako bit wyjścia danych. System w 400/800 programuje wszystkie linie portu jako wejście, w XL/XE - wszystkie jako wyjście, za wyjątkiem 1450XLD, gdzie bity 4 i 5 są programowane jako wejściowe (aczkolwiek nie wiadomo, po co).

Jako rejestr przesyłania danych: w serii 400/800 przypisany jest do drugiej (nieistniejącej w XL/XE) pary gniazd joysticka, młodsze 4 bity przekazują stany joysticka nr 3, starsze - joysticka nr 4. Cienie znajdują się odpowiednio pod JSTICK2 ($027A) i JSTICK3 ($027B). W serii XL/XE są to duplikaty cieni portu A.

W serii XL rejestr ten steruje układem zarządzania pamięcią oraz (istniejącymi w niektórych modelach) diodami konsoli. Przypisanie bitów:

 • bit 7: RAM w obszarze $5000-$57FF (1) lub SELF TEST tamże (0)
 • bit 6: nieużywany
 • bit 5: nieużywany
 • bit 4: nieużywany
 • bit 3: LED 2 (0 - świeci się)
 • bit 2: LED 1 (0 - świeci się)
 • bit 1: RAM w obszarze $A000-$BFFF (1) lub Atari BASIC tamże (0)
 • bit 0: ROM systemu operacyjnego w obszarze $C000-$CFFF i $D800-$FFFF (1) lub RAM tamże (0)

Wartością domyślną jest $FF.

W serii XE rejestr ten steruje układem zarządzania pamięcią. Przypisanie bitów:

 • bit 7: RAM w obszarze $5000-$57FF (1) lub SELF TEST tamże (0)
 • bit 6: w XEGS gdy BASIC jest wyłączony (bit 1=1), ustawienie tutaj 0 włącza ROM wbudowanej gry Missile Command. W pozostałych modelach nieużywany.
 • bit 5: w obszarze $4000-$7FFF ANTIC widzi pamięć główną (1) lub dodatkową (0)
 • bit 4: w obszarze $4000-$7FFF CPU widzi pamięć główną (1) lub dodatkową (0)
 • bit 3: wybór banku pamięci dodatkowej 16k w obszarze $4000-$7FFF
 • bit 2: wybór banku pamięci dodatkowej 16k w obszarze $4000-$7FFF
 • bit 1: RAM w obszarze $A000-$BFFF (1) lub Atari BASIC tamże (0)
 • bit 0: ROM systemu operacyjnego w obszarze $C000-$CFFF i $D800-$FFFF (1) lub RAM tamże (0)

Wartością domyślną jest $FF.

Działanie bitu 7 jest uzależnione od stanu bitu 0: bit 7 włącza i wyłącza SELF TEST tylko wtedy, kiedy bit 0 jest ustawiony na 1. W przeciwnym razie zmiany stanu bitu 7 są ignorowane.

Działanie tego rejestru modyfikują rozszerzenia pamięci. Dwa podstawowe typy to:

Ponadto MapRAM pozwala na ustawienie bitu 7, gdy bit 0 jest skasowany. </td></tr>

$D302PACTL

Rejestr kontroli portu A. Znaczenie bitów:

 • bit 7: status przerwania IRQ portu A (1 - wystąpiło)
 • bit 6: nieużywany (zawsze 0)
 • bit 5: nieużywany (zawsze 1)
 • bit 4: nieużywany (zawsze 1)
 • bit 3: sterowanie silnikiem magnetofonu (0 - włączony, 1 - wyłączony)
 • bit 2: bit wyboru funkcji rejestru PORTA: 0 - rejestr kierunku przepływu danych, 1 - rejestr przesyłania danych
 • bit 1: nieużywany (zawsze 0)
 • bit 0: zezwolenie na przerwanie IRQ portu A (1 - dozwolone)

Przerwanie IRQ portu A podłączone jest do linii PROCEED gniazda SIO. System programuje tu domyślnie brak zezwolenia na jego wystąpienie. Status IRQ kasowany jest automatycznie po odczycie PORTA.

$D303PBCTL

Rejestr kontroli portu B. Znaczenie bitów:

 • bit 7: status przerwania IRQ portu B (1 - wystąpiło)
 • bit 6: nieużywany (zawsze 0)
 • bit 5: nieużywany (zawsze 1)
 • bit 4: nieużywany (zawsze 1)
 • bit 3: sterowanie linią COMMAND gniazda SIO (0 - aktywna)
 • bit 2: bit wyboru funkcji rejestru PORTB: 0 - rejestr kierunku przepływu danych, 1 - rejestr przesyłania danych.
 • bit 1: nieużywany (zawsze 0)
 • bit 0: zezwolenie na przerwanie IRQ portu B (1 - dozwolone)

Przerwanie IRQ portu B podłączone jest do linii INTERRUPT gniazda SIO. System programuje tu domyślnie brak zezwolenia na jego wystąpienie. Status IRQ kasowany jest automatycznie po odczycie PORTB.

Personal tools