SGE (format pliku)

From Atariki

Revision as of 10:39, 21 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Format ekranu obsługiwany przez program SGE.

Jest to zrzut pamięci ekranu w trybie Graphics 0 i zajmuje dokładnie 960 bajtów.

Zakłada się, że ekran zapisany jest przy użyciu podstawowego zestawu znaków ATASCII.

Ekran może być bezpośrednio ładowany do pamięci ekranu w trybie Graphics 0.

Personal tools