SGE

From Atariki

Jump to: navigation, search
Semi-Graphic Editor 0.3 - info
Semi-Graphic Editor 0.3

Pełna nazwa programu brzmi "Semi-Graphic logos Editor". Jest to program graficzny, którego autorem jest Mono. Służy do tworzenia grafiki w trybie Graphics 0 przy użyciu znaczków semigrafiki. Maksymalny rozmiar obrazka to 40x24 znaki (80x48 pikseli semigrafiki). Aby poprawnie działać potrzebuje DOS-a (podobnie, jak Graph8 ma specjalne wsparcie dla SpartaDOS). Program ma własny format zapisu i odczytu danych - SGE.

Spis treści

Obsługa

Obsługa programu odbywa się za pomocą 3 narzędzi jednocześnie:

 • mysz Atari ST lub Amiga wpięta do portu 2 (przełączanie rodzajów za pomocą Ctrl+AtariLogo),
 • joystick wpięty do portu 1,
 • klawiatura.

Postawienie piksela odbywa się poprzez:

 • wciśnięcie Shift,
 • wciśnięcie przycisku joysticka,
 • wciśnięcie lewego przycisku myszy.

Funkcje

Program umożliwia tylko rysowanie z wolnej ręki, jednakże dostępne jest kilka funkcji edycyjnych:

 • odwrócenie koloru piksela (Ctrl+SpaceBar),
 • odwrócenie koloru ekranu (Ctrl+AtariLogo),
 • wypełnienie ekranu bieżącym kolorem (Ctrl+<).

Operacje specjalne:

 • zmiana bieżącego koloru (AtariLogo),
 • przełączenie pomocniczej siatki (Ctrl+G),
 • załadowanie z nośnika zewnętrznego (Ctrl+L),
 • zapisanie na nośnik zewnętrzny (Ctrl+S),
 • wyjście z programu (Ctrl+Esc).

Linia statusu

Linia statusu programu umieszczona na dole ekranu przedstawia kolejno:

 • nazwę programu (SGE),
 • bieżący kolor,
 • tryb obsługi myszy (A-Amiga, S-Atari ST).
 • kolor piksela semigrafiki pod kursorem,
 • pozycję kursora (xxx : yyy).

I/O

Edycja nazwy pliku przy operacjach I/O pozwala na:

 • przesunięcie kursora o pojedynczy znak (Ctrl+strzałki w lewo i w prawo),
 • przesunięcie kursora do początku członu nazwy (Shift+strzałka w lewo),
 • przesunięcie kursora do początku następnego członu nazwy (Shift+strzałka w prawo),
 • usunięcie znaku na lewo od kursora (BkSp),
 • usunięcie znaku pod kursorem (Ctrl+BkSp),
 • usunięcie członu nazwy na lewo od kursora (Shift+BkSp),
 • usunięcie członu nazwy na prawo od kursora (Shift+Ctrl+BkSp),
 • akceptację operacji I/O (Return),
 • zaniechanie operacji I/O (Esc).

Człony nazwy pliku separowane są znakami ":", "<", ">", "." (aktualnie nie można używać separatora "\" znanego ze SpartaDOS X).

Program uzupełnia rozszerzenie .SGE (jeśli nie podano) podczas operacji I/O.

Uwagi

 1. Z założenia program działa w oparciu o standardowy zestaw znaków ATASCII do rysowania używając znaków uzyskiwanych przez wciśnięcie kombinacji Ctrl+YUIOKL (kody $19, $15, $09, $0F, $0B i $0C). Ponieważ jednak w takim zestawie zabrakło definicji znaku z kwadracikami wypełnionymi po przekątnej, został on zdefiniowany w miejscu znaku o kodzie $1B (Esc), oraz $7D (Ctrl+<). Żeby zasygnalizować niezgodność ze standardem znak ten ma wyszarzone pola kwadracików.
 2. Do pliku zapisywana jest zawartość pamięci ekranu - a więc kody ekranowe, a nie ATASCII.

Pliki

 • Obraz dyskietki z wersją 0.3 programu można pobrać stąd.
Personal tools