TAR

From Atariki

Revision as of 01:47, 14 lut 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:tar.png

TAR - archiwer na małe Atari zgodny z programem tar (skrót od "tape archiver") znanym z Unixa. Autorem wersji dla Atari jest KMK. Program działa jedynie pod SpartaDOS i SpartaDOS X ze względu na wykorzystanie oferowanych przez ten DOS funkcji bezpośredniego dostępu do katalogów. Polecenia przyjmuje za pośrednictwem linii komend. Program napisany jest w asemblerze MAE.

Spis treści

Tworzenie archiwum

 • tar -c foo [lista plików]
 • tar -cv foo [lista plików]

W przykładzie program tworzy archiwum o nazwie "foo.tar" umieszczone w katalogu bieżącym, i kopiuje do niego pliki, których nazwy znajdują się w "liście plików" (kolejne nazwy plików oddzielone spacjami). Lista plików może zawierać jokery, w przypadku, kiedy nie jest podana, przyjmuje się, że stanowi ją tekst "*.*". Jeśli w liście plików podany jest katalog, program załącza go do archiwum w całości, razem z wszystkimi podkatalogami i znajdującym się w nich plikami, o ile odpowiadają podanej masce (np. tar -c foo katalog>*.src załączy tylko pliki wybrane przez maskę "*.src").

Podanie opcji 'v' w parametrach powoduje wyświetlenie informacji, który plik jest w danej chwili archiwizowany.

Rozpakowywanie archiwum

 • tar -x foo [maska]
 • tar -xv foo [maska]

Rozpakowane zostanie archiwum "foo.tar" znajdujące się w katalogu bieżącym. W przypadku podania maski plików, rozpakowane zostaną tylko pliki z nią zgodne (v.1.0 rozpakowywał też przy okazji wszystkie katalogi, zostało to poprawione w wersji 1.1). Podanie opcji 'v' w parametrach powoduje wyświetlenie informacji, który plik jest w danej chwili wypakowywany (wyświetlana jest cała ścieżka razem ze specyfikacją dysku docelowego). Dodatkowe opcje:

 • -k - nie nadpisuj plików już istniejących na dysku
 • -m - nie przywracaj odpakowanym plikom pierwotnego czasu i daty

Listowanie zawartości archiwum

 • tar -t foo [maska]
 • tar -tv foo [maska]

Zawartość archiwum "foo.tar" znajdującego się w katalogu bieżącym zostanie wylistowana na ekranie. "-t" podaje same nazwy plików razem ze ścieżkami, dodanie opcji "v" powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji (czas i data modyfikacji, typ pliku, wielkość).

Uwagi

Przy tworzeniu archiwów na Atari trzeba uważać na następujące rzeczy:

 1. Nie załączyć do archiwum dwóch - albo więcej - plików o tej samej samej ścieżce dostępu. Może się to łatwo zdarzyć przy tworzeniu jednego archiwum zawierającego pliki znajdujące się na różnych dyskach (specyfikacja stacji dysków, jako nieprzenośna pomiędzy systemami operacyjnymi, nie jest zapisywana w archiwum).
 2. Nie tworzyć archiwów, w których w jednym katalogu będzie istniał wpis dla pliku i dla podkatalogu o tej samej nazwie; SpartaDOS na to pozwala, więc takie archiwum rozpakuje się prawidłowo na Atari, ale pod Unixem oraz pod Windows będą problemy.
 3. Uważać, żeby długość linii komend z listą plików do spakowania nie przekroczyła 64 znaków - do tego wlicza się też, niewidoczna na ekranie, ale zajmująca miejsce w buforze, ścieżka dostępu do programu tar.exe.
 4. Nie dawać jokerów (znaków '*' i '?') w nazwach katalogów podawanych programowi do archiwizacji. Jokery mogą występować tylko w maskach plików.

Pobierz

Program jest do ściągnięcia ze strony autora: drac030.krap.pl. Dyskusja tutaj: [1].

Personal tools