Trzmiel

From Atariki

Revision as of 10:58, 21 cze 2016; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Program graficzny zorientowany pikselowo. Pracuje w grafice 8 (320 x 192 w dwóch kolorach). Mnogość opcji, sposób obsługi, możliwości i forma opracowania umieszczają go zdecydowanie na czele programów graficznych nie tylko na Atari XL/XE. Program łączy w sobie możliwości kilku innych oraz ma także inne niespotykane. Obsługa odbywa się przy użyciu joysticka, menu skonstruowano na zasadzie rozwijanych roletek, jak dla 16-bitowego ST. W przypadku rozszerzonej pamięci (co najmniej 128 kB) program umożliwia jednoczesną obsługę 8 obrazków. Numer obrabianego rysunku znajduje się w prawym rogu menu. Klawisze od 1 do 8 służą do zmiany obrazka. Pozostałe opcje menu wywołujemy przez naprowadzenie kursora na odpowiednią opcję i naciśnięcie FIRE - rozwinie się roletka, z której będziemy mogli wybrać interesującą nas funkcję. Ponieważ program jest w języku polskim, a wszystki opcje zostały opisane słownie, mamy nadzieję, że krótki ich opis wystarczy Państwu do sprawnego posługiwania się programem. Dokładne ich działanie poznają Państwo osobiście (...).


  • Program: Piotr Waśkiewicz
  • Program do drukowania: Robert Łączyński
  • Wydawca: Mirage Software (c) 1993

Zobacz również

CPR


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools