Trzmiel

From Atariki

Revision as of 22:07, 8 sie 2022; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:KLEKS_i_TRZMIEL.jpg

Program graficzny zorientowany pikselowo. Pracuje w grafice 8 (tzw. hires, 320 x 192 w dwóch kolorach). Mnogość opcji, sposób obsługi, możliwości i forma opracowania umieszczają go zdecydowanie na czele programów graficznych nie tylko na Atari XL/XE. Program łączy w sobie możliwości kilku innych oraz ma także inne niespotykane. Obsługa odbywa się przy użyciu joysticka, menu skonstruowano na zasadzie rozwijanych roletek, jak dla 16-bitowego ST. W przypadku rozszerzonej pamięci (co najmniej 128 kB) program umożliwia jednoczesną obsługę 8 obrazków. Numer obrabianego rysunku znajduje się w prawym rogu menu. Klawisze od 1 do 8 służą do zmiany obrazka. Pozostałe opcje menu wywołuje się przez naprowadzenie kursora na odpowiednią opcję i naciśnięcie FIRE - rozwinie się roletka, z której można wybrać interesującą akurat funkcję. Ponieważ program jest w języku polskim, a wszystkie opcje zostały opisane słownie, to krótki ich opis powinien wystarczyć do sprawnego posługiwania się programem. "Trzmiel" był sprzedawany wraz z programem Kleks.

  • Program: Piotr Waśkiewicz
  • Program do drukowania: Robert Łączyński
  • Wydawca: Mirage Software (c) 1993

Zobacz również

CPR


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools