Unsap

From Atariki

Jump to: navigation, search

Skrypt w Perlu napisany przez Foxa służący do zamiany plików SAP na ich pierwotny format (np. MPT czy CMC). Warto zauważyć, że Unsap potrafi działać WYŁĄCZNIE z plikami SAP stworzonymi przez SAP Maker (również autorstwa Foxa).

Projekt nie jest rozwijany, ASAP od wersji 1.1.0 zawiera w sobie funkcje Unsapa.

Personal tools