Weekend 3 plus

From Atariki

Revision as of 18:41, 7 lut 2020; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:Cart_w3-32K.jpg

Spis treści

Opis ogólny

Programowalny cartridge produkowany w prawdopodobnie w okolicach 1991 roku przez firmę Atares z Chorzowa. Cartridge zawierał wewnątrz 32KB statycznej pamięci RAM, której zawartość była podtrzymywana bateryjnie. To umożliwiało zachowanie zawartości pamięci po wyłączeniu zasilania. W zamyśle autorów rozwiązania cartridge prawdopodobnie miał służyć jako swego rodzaju uniwersalny nośnik danych, umożliwiający wykorzystanie go jako urządzenia przechowującego dowolne pliki lub program do maksymalnej długości 32KB.

Oryginalne oprogramowanie

Niestety na dzień dzisiejszy nie udało się odnaleźć oryginalnego oprogramowania obsługującego moduł. Jedyny dotychczas działający i sprawny egzemplarz trafił w ręce Galtrona, który podzielił się informacją w jednym z wątków na forum Atari Online.

Inżynieria wsteczna

Dyskusja na forum na temat cartridge spowodowała że Zenon/Dial podjął się inżynierii wstecznej modułu, dzięki czemu udało mu się narysować schemat urządzenia, oraz opisać zasadę jego działania. Szczegóły opisujące ten fakt zostały zaprezentowane w dedykowanej temu urządzeniu nowince na AOL.

Nowe oprogramowanie

Zasada działania cartridge została co prawda wyjaśniona przez Zenona, jednak brakowało jakiegokolwiek oprogramowania umożliwiającego uruchomienie modułu i "przywrócenie do życia". Seban podjął się napisania prostego oprogramowania umożliwiającego zapisanie na cartridge pliku wykonywalnego w formacie binarnym DOS. Na przełomie grudnia 2019 oraz stycznia 2010 powstał Weekend 3+ writer współpracujący z oryginalną wersją cartridge.Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools