XL7

From Atariki

Revision as of 21:41, 27 kwi 2019; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Rozszerzenie z procesorem 65C816 opracowane w 2008 roku przez Boba Woolleya, przeznaczone do komputerów XL (zwłaszcza, a początkowo tylko, 1200XL). Cechy:

  • procesor 65C816 taktowany jest zegarem 7,16 MHz (wersja NTSC, 4 x oryginał).
  • 64 KB RAM pracuje z tą samą częstotliwością
  • wszystko inne (ROM, I/O) działa z częstotliwością tradycyjną

Brak jest dostępu do pamięci "liniowej". Rozszerzenie nie przewiduje również istnienia pamięci bankowanej (takiej jak w 130XE).

Koszt budowy oceniany jest na około 50 dolarów USA.

Rozszerzenie zgłoszono w 2008 roku na konkurs ABBUC Hardware Contest, zajęło piąte miejsce. Jednym z powodów niskiej oceny urządzenia mógł być fakt, że było przeznaczone dla 1200XL, a ten model Atari jest bardzo rzadko spotykany w Europie.

Rozszerzenie wyewoluowało potem w XL14.

Zobacz też

Personal tools