1200XL

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:1200xl-main.jpg

Pierwszy model w linii XL (eXtended Line), we wczesnych fazach projektu zwany kolejno Z800, Sweet16, oraz 1200. Klawiatura profesjonalna z dziewięcioma klawiszami funkcyjnymi (dodatkowo F1, F2, F3 i F4) i trzema diodami (oprócz POWER, dwie diody oznaczone L1 i L2). Nie ma wbudowanego interpretera BASIC-a, możliwe było jednak skorzystanie z wersji kartridżowej tegoż. System operacyjny został powiększony do 16 kB (w stosunku do modeli Atari 400 i 800), jest to znany z późniejszych modeli XL OS. Pozostałe dane jak w 800XL. W Polsce praktycznie niespotykany z prostej przyczyny: nie istniała wersja 1200XL pracująca w systemie PAL.

Istnienie komputera 1200XL zostało po raz pierwszy ogłoszone publicznie 13 grudnia 1982 roku na konferencji prasowej w hotelu Plaza w Nowym Jorku.[1][2]. Komputer został zaprezentowany na zimowym CES w dniach 6-9 stycznia 1983 roku, gdzie ogłoszona została jego cena detaliczna - $899.[3] 1200XL pojawił się na rynku 1 marca 1983 roku.

Atari 1200XL nie był pozbawiony wad, jedną z nich było zrezygnowanie z łatwego rozszerzania komputera, łatwej rozbudowy pamięci oraz zewnętrznego bezpośredniego dostępu do pamięci. 1200XL wyposażony był w 64 kB RAM-u, jednak użytkownik miał do dyspozycji wciąż 31 kB w przypadku korzystania z DOS-u oraz BASIC-a. Pozostała pamięć była "zasłonięta" ROM-em systemu operacyjnego i kartridżem z językiem BASIC.

"W praniu" wyszły dwie największe wady tego komputera:

  • był on niekompatybilny z częścią oprogramowania dostępnego na rynku, nawet z niektórymi programami wyprodukowanymi przez Atari. Było to winą programistów używających nielegalnych skoków do systemu. Aby umożliwić uruchamianie takich programów, Atari wydało program Translator.
  • nowy port cartridge'y został umieszczony głęboko w obudowie komputera, co utrudniało lub uniemożliwiało użycie niektórych kartridży innych firm.

Paradoksalnie wprowadzenie modelu 1200XL spowodowało znaczny wzrost sprzedaży modelu Atari 800. Użytkownicy bali się kupić nowy komputer, aby nie zostać "na lodzie" z nieoprogramowanym, niekompatybilnym i nie oferującym rozbudowy systemem. Problem z cartridge'ami naprawiono w modelu 1200XLS.

System operacyjny

System operacyjny w 1200XL to XL OS - początkowo montowano wersję AA 1 rev. 10, później wersję AA 1 rev. 11[4]. Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich modeli 400/800 to:

  • zastąpienie MEMO PAD-a animowanym logo Atari. Podobnie jak wcześniej MEMO PAD, logo pojawia się po włączeniu komputera bez włączonej stacji dysków oraz po wpisaniu z BASIC-a komendy BYE. Zmianą jest, że nie można wrócić do BASIC-a naciskając RESET bez utraty pisanego programu.
  • wbudowany program diagnostyczny SELF TEST (dostępny po naciśnięciu HELP na ekranie z logo)
  • brak rozróżnienia na wersję PAL i NTSC - system sam rozpoznaje wersję sprzętu i dostosowuje do tego wewnętrzne ustawienia
  • obsługa nowych klawiszy funkcyjnych - HELP oraz F1-F4. Naciśnięcie klawisza HELP powoduje zmianę przez system wartości nowego rejestru HLPFLG ($2DC, 732). Naciśnięciu F1-F4 domyślnie przypisane są następujące akcje:
klawisz samodzielnie z SHIFT z Control
F1 kursor w górę kursor w lewy górny róg wł./wył klawiatury
F2 kursor w dół kursor w lewy dolny róg wył. ekranu (dezaktywowane dowolnym klawiszem)
F3 kursor w lewo kursor do lewego brzegu ekranu wł./wył. dźwięku klawiatury
F4 kursor w prawo kursor do prawego brzegu ekranu wł./wył. międzynarodowy zestaw znaków
  • wbudowany międzynarodowy zestaw znaków, przełączany rejestrem CHBAS ($2F4, 756) oraz klawiszem F4
  • możliwość konfiguracji opóźnień samopowtarzania klawiatury (rejestry KRPDEL ($2D9, 729) i KEYREP($2DA, 730))
  • wiele innych nowych rejestrów-cieni

Wersję systemu można rozpoznać po ekranie początkowym - znaczek ® po prawej stronie napisu ATARI występuje tylko w rewizji 11.

Personal tools