Yorky

From Atariki

Revision as of 17:06, 1 mar 2012; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Moduł rozszerzenia pamięci dla komputerów XL wpinany przez gniazdo PBI. Autorem rozwiązania jest Richard Gore. Karta zawierała 256 KB RAM-u i była zgodna w działaniu ze 130XE (źródła mówią o "pełnej kompatybilności", nie wiadomo jednak, czy obejmuje to oddzielne adresowanie dodatkowej pamięci dla CPU i ANTIC-a).

Personal tools