Z:

From Atariki

(Różnice między wersjami)
Jump to: navigation, search
Wersja z dnia 09:44, 4 mar 2010
Yansen (Dyskusja | wkład)

← Previous diff
Wersja z dnia 09:49, 4 mar 2010
Yansen (Dyskusja | wkład)

Next diff →
Linia 3: Linia 3:
Sterownik w SpartaDOS i DOS 2.5 obsługuje tylko R-Time 8. W SpartaDOS X urządzenie "Z:" jest tylko zgodnym z [[CIO]] dodatkiem do aktualnie załadowanego sterownika zegara, daje więc dostęp do każdego zegara, jaki ma odpowiedni sterownik w SpartaDOS X. Sterownik w SpartaDOS i DOS 2.5 obsługuje tylko R-Time 8. W SpartaDOS X urządzenie "Z:" jest tylko zgodnym z [[CIO]] dodatkiem do aktualnie załadowanego sterownika zegara, daje więc dostęp do każdego zegara, jaki ma odpowiedni sterownik w SpartaDOS X.
 +
 +Znane umulatory (np.: Atari800Win Plus) dają możliwość symulacji istnienia w OS rozszerzenia zegara R-Time8.
==Zobacz też== ==Zobacz też==

Wersja z dnia 09:49, 4 mar 2010

Grafika:tdline.png

Sterownik sprzętowego zegara czasu rzeczywistego urządzenia R-Time 8) instalujący w systemie urządzenie Z: Występuje pod nazwą: ZHAND.COM (wersja dla SpartaDOS), RTIME8.COM (wersja dla DOS 2.5) lub Z.SYS (wersja dla SpartaDOS X). Instaluje w systemie procedury obsługi, umożliwiające poprzez instrukcje XIO odczyt i zapis czasu i daty, oraz włączenie i wyłączenie linii wyświetlającej aktualny czas i datę.

Sterownik w SpartaDOS i DOS 2.5 obsługuje tylko R-Time 8. W SpartaDOS X urządzenie "Z:" jest tylko zgodnym z CIO dodatkiem do aktualnie załadowanego sterownika zegara, daje więc dostęp do każdego zegara, jaki ma odpowiedni sterownik w SpartaDOS X.

Znane umulatory (np.: Atari800Win Plus) dają możliwość symulacji istnienia w OS rozszerzenia zegara R-Time8.

Zobacz też

Personal tools