Z:

From Atariki

Revision as of 10:19, 6 lip 2011; view current revision
←Older revision | Newer revision→
Jump to: navigation, search

Grafika:tdline.png

Sterownik sprzętowego zegara czasu rzeczywistego (np. urządzenia R-Time 8) instalujący w systemie urządzenie Z: Występuje pod nazwą: ZHAND.COM (wersja dla SpartaDOS), RTIME8.COM (wersja dla DOS 2.5) lub Z.SYS (wersja dla SpartaDOS X). Instaluje w systemie procedury umożliwiające poprzez instrukcje XIO odczyt i zapis czasu i daty, oraz włączenie i wyłączenie linii wyświetlającej aktualny czas i datę.

Sterownik w SpartaDOS i DOS 2.5 obsługuje tylko R-Time 8. W SpartaDOS X urządzenie "Z:" jest tylko zgodnym z CIO dodatkiem do aktualnie załadowanego sterownika zegara, daje więc dostęp do każdego zegara, jaki ma odpowiedni sterownik w SpartaDOS X.

Własny sterownik "Z:" instaluje też IDE Plus.

Zobacz też

Personal tools