Ascii Art

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ascii Art - pierwsza na scenie Atari kodowana kolekcja graficzna z a(ta)scii art. Całkiem fajna produkcja, podzielona na słowo wstępu, przeglądarkę (szesnastu) prac i tzw. creditsy.

W opracowanie tej produkcji włączyli się członkowie grupy Pentagram:


oraz kilku scenowych grafików:


Grafika:Ascii_art_by_Foorman.jpg


Download stąd

Personal tools