Kamilos

From Atariki

Jump to: navigation, search

Kamil 'Kamilos' Nowiński. Koder w grupie Pentagram, działający wcześniej solo jako Camo-Soft. Odpowiada za kod do trzech pierwszych numerów Pentagram Zine oraz kolekcji Ascii Art. Po uaktywnieniu się w grupie Bloomera przepadł bez wieści.

Personal tools