Supercartridge

From Atariki

Jump to: navigation, search

Rodzaj cartridge'a dla ośmiobitowych Atari, zaprojektowany przez OSS. Pamięć modułu podzielona jest na cztery banki po 4 KB. Banki te znajdują się zawsze w obszarze $A000-$BFFF, można też je wyłączyć, zwalniając ukrytą pod nimi pamięć RAM komputera. Dzięki przełączaniu banków w trakcie działania cartridge'a można w tym obszarze - liczącym 8 KB - upchnąć do 24 KB pamięci (16 KB ROM i 8 KB RAM).

Na supercartridge'ach OSS sprzedawało Action!, BASIC XL, BASIC XE, MAC/65 i The Writer's Tool.

Spis treści

Obsługa

Istnieją dwa typy Supercartridge'a - w połowie produkcji oprogramowania OSS wprowadził zmianę w konstrukcji kartridży, co pociągnęło za sobą zmianę w sposobie przełączania banków. Jako że OSS równolegle zmienił kolor obudowy z pomarańczowego na czarny, typ cartridge'a można rozpoznać po tym kolorze. Większość produktów OSS występuje na obu typach cartridge'a, jedynie BASIC XE (1985 r.) i The Writer's Tool najwyraźniej zostały wydane tylko na cartridge'u typu 2 (czarnym).

Typ 1

W kartridżu typu 1 (pomarańczowym) znajdują się dwie, 8-kilobajtowe kości ROM: A i B. Górne 4 KB kości B ("B Hi") zawsze jest zmapowane na obszar $B000-$BFFF, natomiast w obszarze $A000-$AFFF może być zmapowane dolne lub górne 4 KB kości A ("A Lo" lub "A Hi"), albo dolne 4 KB kości B ("B Lo").

Przełączanie banków w typie 1 polega na zapisie/odczycie jednego z adresów $D500-$D5FF. Ostatnie 4 bity adresu służą do konfiguracji cartridge'a wg tabeli:

Adres Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 $A000-$AFFF $B000-$BFFF
$D5x0 0 0 0 0 B Lo A Hi
$D5x1 0 0 0 1 A Lo i B Lo (niedozwolone) A Hi
$D5x2, $D5x6 0 x 1 0 nic ($FF) A Hi
$D5x3, $D5x7 0 x 1 1 A Lo A Hi
$D5x4 0 1 0 0 B Hi A Hi
$D5x5 0 1 0 1 A Lo i B Hi (niedozwolone) A Hi
$D5x8-$D5xF 1 x x x RAM RAM

Zatem użyteczne kombinacje to: $D500 (B Lo/A Hi), $D503 i $D507 (A Lo/A Hi), $D504 (B Hi/A Hi) i $D5x8-$D5xF (RAM). Kombinacje $D5x1 i $D5x5 powodują jednoczesne włączenie 2 banków w obszar $A000-$AFFF, w efekcie czego widoczne tam bajty są bitową koniunkcją (AND) odpowiednich bajtów z obu banków.

Dostępne w Internecie i akceptowane przez emulatory obrazy ROM tego typu mają postać 16-kilobajtowego pliku złożonego z czterech 4-kilobajtowych sekcji w jednej z dwóch kolejności:

  • B Lo, A Lo, B Hi, A Hi. W formacie CART temu typowi przypisany jest numer 3 i nazwa "OSS two chip 16 KB cartridge (034M)".
  • B Lo, B Hi, A Lo, A Hi. W formacie CART temu typowi przypisany jest numer 45 i nazwa "OSS two chip 16 KB cartridge (043M)".

Na cartridge'ach tego typu OSS wydało Action! (wersja 3.6 i wcześniejsze), BASIC XL (wersja 1.02 i wcześniejsze) i MAC/65 (wersja 1.0).

Typ 2

Kartridż typu 2 (czarny) zawiera jedną, 16-kilobajtową kość ROM. Podobnie jak w typie 1, przełączanie banków wykonywane jest za pomocą zapisu/odczytu jednego z adresów $D500-$D5FF. Tym razem tylko bity 0 i 3 adresu są obsługiwane przez cartridge:

Adres (przykład) Bit 3 Bit 0 $A000-$AFFF $B000-$BFFF
$D5x0 0 0 bank 1 bank 0
$D5x1 0 1 bank 3 bank 0
$D5x8 1 0 RAM RAM
$D5x9 1 1 bank 2 bank 0

W formacie CART temu typowi przypisany jest numer 15 i nazwa "OSS one chip 16 KB cartridge".

Na cartridge'ach tego typu OSS wydało Action! 3.6, BASIC XL 1.03, BASIC XE, MAC/65 1.01 i późniejsze, oraz The Writer's Tool. Ten ostatni jest ciekawym przypadkiem, ponieważ jako jedyny zawiera ROM o pojemności 8 KB, ma zatem tylko 2 banki. Ostatnia linia adresowa ROM-u jest w nim niepodłączona, co skutkuje zmianą w sposobie przełączania banków:

Adres (przykład) Bit 3 Bit 0 $A000-$AFFF $B000-$BFFF
$D5x0 0 0 bank 1 bank 0
$D5x1 0 1 bank 1 bank 0
$D5x8 1 0 RAM RAM
$D5x9 1 1 bank 0 bank 0

Z tego program wykorzystuje tylko adresy $D500 i $D508. Ponieważ jest to osobny sposób przełączania banków, cartridge'owi The Writer's Tool w formacie CART przypisany został osobny numer 44 i nazwa "OSS 8KB cartridge".

Odnośniki zewnętrzne

Personal tools