Barymag

From Atariki

Jump to: navigation, search

Magazyn dyskowy prowadzony przez grupę Slight w latach 1995-1997. Ukazały się tylko dwa numery.


Pomysłodawcą projektu, a później redaktorem naczelnym, był P.W. Inspiracją do powstania "BARYMAGA" był Mega Magazine wydawany przez High Tech Team, którego zawartość merytoryczna stanowiła godny wzór do naśladowania. W tamtych czasach Mega Magazine był jedynym zródłem wiedzy o zagranicznej scenie Atari. Dla wielu jednak wiedza w nim zawarta była niedostępna z powodu nieznajomości języka angielskiego. Slight chciał wypełnić tą lukę i postanowił wydać magazyn dyskowy w języku polskim, zawierający równie dużo informacji o scenie, dla sceny i ze sceny. Ludzie tworzący artykuły do Barymaga starali się przekazać swoją wiedzę innym. Istniejące wcześniej magazyny, takie jak Oddech Latryny czy Paczka Tynku, nie spełniały takich funkcji, koncentrując się raczej na "śmiesznych" wydarzeniach z życia autorów.


Na obrazkach poniżej możemy obejrzeć jak wyglądało pierwsze i drugie (a zarazem ostatnie) wydanie Barymaga:

Grafika:Slight_barymag1.gif Grafika:Slight_barymag2.gif


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools