Benjy Sound Monitor

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:Benjy_sound_montor_1.8.gif

Nowoczesny, komercyjny edytor muzyczny autorstwa BenjiSoft. Bardzo popularny w Niemczech na przełomie XX/XXI wieku, obecnie raczej zapomniany. Oferuje możliwość tworzenia 4-kanałowych muzyczek (bez sampli) a interfejs jest nieco podobny do tego z Future Composera. Edytor jest dość łatwy do pracy dla użytkowników, którzy chcą edytować muzykę podczas odtwarzania melodii. Podobnie do Sound Trackera z ASF, aby użyć swoje dzieło w programie, należy utwór skompilować w oddzielnym, dołączonym do pakietu, programie. Powstało kilka wersji Benjy Sound Monitor" (najbardziej znana to v1.8) a próbka jego możliwości jest w wielu demach z serii Hobby-Tronic oraz w takim music-discu.

Spis treści

Od autorów (ze wstępu)

"To jest zrobione! Edytor dźwięku jest skończony. Wszystko zaczęło się, gdy zwykłe oprogramowanie muzyczne dla naszego 8-bitowego Atari przestało wystarczać, ponieważ potrzebowaliśmy programu muzycznego, który naprawdę wykorzystywałby układ dźwiękowy. Ponieważ taki program wcześniej nie istniał, postanowiliśmy zaprogramować taką procedurę dźwiękową. Za pomocą tej procedury napisaliśmy na przykład muzykę do Hobby-Tronic 1990. Jednak ta procedura była bardzo skomplikowana w obsłudze, ponieważ nuty musiały być wprowadzone bezpośrednio do kodu źródłowego asemblera. Ponieważ chcieliśmy udostępnić naszą procedurę ludziom, zaczęliśmy wszystko od nowa. W ciągu około pół roku opracowaliśmy prawdziwą koncepcję, nową procedurę dźwiękową i zaawansowany edytor. Kolejne pół roku zajęło nam testowanie, debugowanie oraz tworzenie i programowanie sound-packera [do pakowania muzyki aby użyć we własnym programie]. To, co trzymasz teraz w rękach, jest wynikiem długich nocy i pełnych weekendów, z dużą ilością stresu, mnóstwem kawy, kilkoma pustymi paczkami papierosów i metrami zadrukowanego papieru."

Krótki opis

Przypisanie klawiszy w edytorze:
CONTROL+D = katalog dysku
CONTROL+S = menu dźwięku (Sound menu)
SHIFT+CONTROL+S = menu utworu
< i > = przełącza ścieżkę (kanał) od 1 do 4
TAB = przełącza okna robocze w programie
ESC = ustawia kursor na początek od kroku (pozycji) 00
SHIFT+CONTROL+CLEAR = usuwa ustawioną ścieżkę po potwierdzeniu
SHIFT+CONTROL+I = inicjalizuje monitor dźwięku / wszystkie nuty i ścieżki są kasowane i ustawiane na wartości podstawowe
SHIFT+CONTROL+INSERT = wstawianie kroków/ dotyczy wszystkich 4 ścieżek
SHIFT+CONTROL+DELETE = wycofywanie kroków/ dotyczy wszystkich 4 ścieżek
CONTROL+strzałki kursora = ustawianie numeru dźwięku dla trybu Testowego
SHIFT+strzałki kursora = ustawianie numeru utworu spośród utworów ustawionych w menu Song
CONTROL+M = przygotowanie kroków (steps)
P = rozpoczyna odgrywanie ustawionego utworu
S = zatrzymuje odgrywany utwór
SHIFT+1 do 4 = ponownie włącza lub wyłącza ścieżki (kanały)
T = tryb Testowy/do odtwarzania za pomocą klawiatury. Jest odtwarzany z ustawionym numerem dźwięku

Varia

Seban stworzył w 1994 roku program do "odpakowywania" skompilowanych muzyczek tak, aby dało się je ponownie wgrać do edytora i ewentualnie modyfikować. Jego nazwa to "Sound Benjy Mon1.8 Data Uncompiler" (SM18DU.COM). Jest on zamieszczony na dysku w pierwszym linku niniejszego hasła.

Linki

Personal tools