CP/M Tool

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:cpmtool.png

Napisany przez truba program narzędziowy ułatwiający uruchomienie Indus CP/M. Program pełni dwie główne funkcje:

  • przetestowanie zainstalowanego w stacji rozszerzenia pamięci do 64 KB (SRAM Charger)
  • poprawienie dyskietki startowej CP/M tak, żeby dało się z niej uruchomić ten system.

Ten drugi zabieg jest konieczny ze względu na to, że dostępne w internecie obrazy dyskietek Indus CP/M 2.2 [1] są niekompletne: pierwsze trzy sektory mają po 128 bajtów, podczas gdy na oryginalnej dyskietce CP/M miały po 256. Gdy więc taki obraz zapiszemy na dyskietkę, będzie na niej brakować 384 bajtów, przez co system nie będzie chciał działać.

Diagnostyka rozszerzenia pamięci

Po wybraniu opcji "RAMCharger check" program wyświetla wersję oprogramowania stacji (firmware) a następnie przeprowadza kilka różnych testów rozszerzenia pamięci. Podczas tej czynności na wyświetlaczu stacji pojawia się numer testowanej strony pamięci. W razie wykrycia usterki CP/M Tool wypisuje na ekranie numer błędu, którego znaczenie podano w tabeli.

Numer błęduOpis
1Brak pamięci rozszerzonej RAM od adresu $8000 (linia A15 nie włącza górnych 32kB RAM)
2Błąd pamięci RAM pod $8001 (błąd kopiowania danych do pamięci rozszerzonej)
3Brak pamięci rozszerzonej RAM od adresu $0000 (/BANK nie włącza dolnych 32kB RAM)
4Nie można ponownie włączyć pamięci ROM stacji (gdy /BANK nie ustawiony)
5Dolne i górne 32kB RAM pokrywają się
6Rozszerzona pamięć RAM w obszarze $7800-$7FFF zamiast wewnętrznych 2kB RAM stacji
7Błąd podczas testu dolnych 32kB RAM
8Błąd podczas testu górnych 32kB RAM

Download

Personal tools