RAM Charger

From Atariki

Jump to: navigation, search

Indus RAM Charger (Ramcharger) jest kartą rozszerzającą dla stacji Indus GT, zawierającą dodatkowe 64kB pamięci RAM. Razem z kartą dostarczany był system operacyjny Indus CP/M oraz program SuperSynchromesh, który, oprócz zwiększenia szybkości transmisji do 68,2 kbps realizuje na rozszerzonej stacji buforowanie ścieżek.

grafika:Ramcharger.jpg


SRAMCharger [1] jest funkcjonalnym odpowiednikiem tego rozszerzenia, zaproponowanym przez truba (z pomocą Jerzego Soboli i jada). Układ zastępczy wykorzystuje pamięć statyczną (zamiast dynamicznej) i jest znacznie prostszy w realizacji niż Ramcharger. Co więcej, można go zastosować również w popularnych stacjach LDW Super 2000 i CA-2001.

grafika:sramcharger.jpg

Zobacz też

Personal tools