Compofiller

From Atariki

Jump to: navigation, search

Praca, nierzadko tworzona tuż przez compo, bądź też z naprędce zbieranych kawałków kodu/muzyki/grafiki, pozwalająca na "legalne" odbycie się danego compo. Legalne, czyli np. jeżeli w dany konkursie muszą znaleźć się minimum trzy prace a zgłoszone zostały dwie, taki compofiller powoduje, że dana konkurencja może się odbyć. Nierzadko miernej jakości, jednak zdarzać się mogą wyjątki. Czasem compofillery służą zwiększeniu ilości prac na compo nawet, gdy założone minimum jest spełnione.

Tak właśnie powstała seria Róló, która rozpoczęła swój żywot na Last Party 1999.

Inne prace z tej kategorii:

Cosmos, prace typu Róló, Delmes\Delvas\Vasmes (Last Party 2003), Nonejm Demo (Intel Outside 4)

Patrz również Ratowanie Compo.

Personal tools