DOLMEN

From Atariki

Jump to: navigation, search

System operacyjny Phenixa 060, który powstawał w firmie Centek. Oficjalnie wstrzymanie prac nad systemem było powodem upadku Phenixa.

Nigdy nieukończony system docelowo miały charekteryzować:

  • Multi-tasking
  • w 100% napisany w assemblerze Motorolii 68060
  • emulacja AES i VDI
  • wykorzystanie funkcji 2D/3D karty graficznej S3 VIRGE™
  • funkcja RESUME do odzyskiwania ustawień pulpitu i programów po wyłączeniu zasilania
  • system zarządzania urządzeniami SCSI
  • obsługa dokumentów HTML dla dokumentacji i pomocy online
  • obsługa fontów wektorowych typu TRUETYPE
  • obsługa długich nazw plików

Niestety, działającej wersji systemu Dolmen dla Phenixa060 nie udostępniono, więc trudno dociec co z powyższych założeń udało się zrealizować.

Pozostałością po systemie jest pakiet programów Fashion do projektowania i edycji interfejsów programów (RESOURCE).

Tak jak w przypadku samego Phenixa, maszyną rozwojową dla DOLMENa był Falcon z kartą turbo Centurbo 2, w firmware której znajduje się DOLMEN we wczesnej wersji.

Linki

Phenix 060 i Dolmen na stronie Czuba Tech - archiwum


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools