Deadline

From Atariki

Jump to: navigation, search

Ustalony przed imprezą nieprzekraczalny termin przygotowania lub oddania gotowej produkcji. W warunkach scenowych (np. party, czy online compo), może być to demo, intro, gfx, msx itp., które będzie brało udział w konkursie. Zasadniczo dotyczy wszystkich produkcji za wyjątkiem crazy compo (chyba, że regulamin imprezy stanowi inaczej). Nieodłączną praktyką jest przesuwanie deadline'a, w celu zwiększenia ilości wystawionych prac.

Patrz także: Deadline/Ciekawostki

Personal tools