Design Master

From Atariki

Jump to: navigation, search

Program graficzny dla komputerów Atari XL/XE. Umożliwia wykonanie precyzyjnych rysunków technicznych, architektonicznych, schematów elektrycznych itp. Rysować można pisakiem o wymiarze 1 piksela, wysokim, szerokim itp. Funkcja "Lustro" umożliwia rysowanie dwu lub czterech obrazów w/g osi "x", "y", "wykrojenia" części rysunku, odwrócenia jej o wielokrotność 90 stopni oraz umieszczenia w innym miejscu obrazu. Poza tym można bardzo łatwo rysować kwadraty/prostokąty, koła, wypełniać wybrane pola wzorami. Wykonany rysunek można opisać kilkoma rodzajami liter w różnych alfabetach. Program dysponuje dwoma obrazami, które jednocześnie wydrukować i w ten sposób powstanie jeden obraz o wielkości 133 x 133 mm. Integralną częścią programu "DESIGN MASTER" jest drugi program "HARDCOPY", pozwalający dostosować różne tryby drukarek i potem wydrukować rysunek (jest on tylko w wersji całodyskowej programu, w wersji kasetowej czy plikowej HARDCOPY nie istnieje).

Autorem tego programu, pracującego w trybie hires, jest Peter Finzel z Niemiec. Spolszczenia D.M. dokonał ktoś z giełdy komputerowej w Polsce.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools