EASMD

From Atariki

Jump to: navigation, search

Pełna nazwa Editor-Assembler-Debugger. Zintegrowany pakiet do programowania w asemblerze wydany w 1981 roku przez OSS dla komputera Atari 800. Nie jest niestety czysto napisany i dlatego do uruchomienia na komputerach XL/XE wymaga zastosowania Translatora.

EASMD jest rozwinięciem stworzonego przez Shepardson Microsystems i wydanego nieco wcześniej przez Atari programu Assembler Editor. OSS weszło w posiadanie praw do kodu źrodłowego odkupiwszy go od Shepardson Microsystems. Z drugiej strony EASMD jest to praszczur asemblera MAC/65 i w związku z tym w praktyce przedstawia się jako jego uboższa wersja (brak jest m.in. makr, zachodzą drobne różnice w składni). Widniejący w nazwie "debugger" to w zasadzie mocno uproszczony monitor pamięci.

Pisanie programu przypomina nieco pracę w Atari BASIC, każda linia kodu źrodłowego musi miec numer, kod źrodłowy ulega tokenizacji, wykorzystywany jest też ten sam "goły", systemowy edytor, z którym mamy do czynienia po uruchomieniu interpretera BASIC-a.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools