FORMAT SINGLE

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi na sformatowanie dyskietki w pojedynczej gęstości. Patrz też FORMAT DISK.

Dostępność: DOS 2.5

Składnia BASIC-a: XIO 253,#iocb,0,0,"Dn:"

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #253
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #$00
  sta icax1,x
  sta icax2,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • n - numer stacji dysków.
 • fname - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

Personal tools