Freezer

From Atariki

Jump to: navigation, search

Po angielsku zamrażacz, urządzenie wbudowywane do wnętrza komputera lub podłączane z zewnątrz (przez PBI w XL albo CART/ECI w XE). W trakcie pracy z komputerem naciśnięcie guzika freezera powoduje przerwanie działania programu i przejście do funkcji pozwalających na podgląd i modyfikację pamięci, jej zapis na dysk celem analizy, lub odczyt stamtąd itp. Niektóre freezery umieją emulować kartridże, podmieniać OS itp.

Znane freezery:

Personal tools