GET CURRENT DIRECTORY

From Atariki

Jump to: navigation, search

Przeznaczenie: Funkcja DOS-u pozwalająca programowi odczytać ścieżkę dostępu od katalogu głównego do katalogu bieżącego (ustawionego funkcją CHANGE DIRECTORY).

Dostępność: SpartaDOS, Real.DOS, SpartaDOS X

Składnia BASIC-a: (brak, funkcja niedostępna z BASIC-a)

Kod w asemblerze:

  ldx #iocb*16
  lda #48
  sta iccmd,x
  lda #<fname
  sta icbufa,x
  lda #>fname
  sta icbufa+1,x
  lda #<buf
  sta icbufl,x
  lda #>buf
  sta icbufl+1,x
  jsr jciomain

gdzie:

 • iocb - numer kanału IOCB z zakresu od 1 do 7. Kanał musi być zamknięty w chwili wywołania.
 • fname - adres specyfikacji dysku. Całość ciągu znaków trzeba zakończyć znakiem EOL (ASCII $9B).
 • buf - adres bufora danych. Musi mieć co najmniej 64 bajty.

Zwracana wartość: Procedura zwraca w rejestrze Y ujemny kod błędu albo wartość $01 w przypadku powodzenia, oraz odpowiednio do tego ustawia znacznik N rejestru znaczników.

W przypadku powodzenia, bufor będzie zawierał ściezkę dostępu w postaci ciągu znaków ASCII zakończonego znakiem NUL ($00) lub EOL ($9B). Ciąg pusty oznacza, że bieżącym katalogiem jest katalog główny.

Personal tools