Gniazdo klawiatury

From Atariki

Jump to: navigation, search

W większości ośmiobitowych Atari znajduje się na płycie głównej i nie jest dostępne bez otwarcia obudowy. Wyjątek stanowi model XEGS, którego klawiatura jest dołączana z zewnątrz do jednostki centralnej.

Spis treści

400/800

1 Out 1
2 Out 4
3 Out 6
4 Out 2
5 Out 7
6 Out 0
7 Out 3
8 Out 5
9 RSC
10 In 4
11 In 6
12 In 2
13 In 7
14 In 5
15 In 1
16 In 0
17 In 3
18 Reset
19 Option
20 Select
21 Start
22 GND
23 N/C?
24 N/C?

600XL i 800XL

1 Out 1
2 Out 4
3 Out 6
4 Out 2
5 Out 7
6 Out 0
7 Out 3
8 Out 5
9 RSC
10 In 4
11 In 6
12 In 2
13 In 7
14 In 5
15 In 1
16 In 0
17 In 3
18 GND
19 N/C?
20 Start
21 Select
22 Option
23 Reset
24 N/C?

1200XL

Złącze klawiatury w 1200XL ma 15 sygnałów i jest różne od tego, jakie znajduje się w 800XL.

1 CTRL/SHIFT/BREAK
2 N/C
3 A2-3
4 A2-11
5 A2-10
6 A2-9
7 A1-11
8 A1-10
9 A1-9
10 RESET
11 START
12 SELECT
13 OPTION
14 GND
15 +5V

XE, XEGS

Osobny artykuł: Klawiatura XE

Personal tools