Graph8

From Atariki

Jump to: navigation, search
Graph8 1.2 - info
Graph8 1.2

Program graficzny napisany przez Mono. Służy do tworzenia grafiki hires, w kolorze czarnym i białym. Maksymalny rozmiar obrazka to 320 na 200 pikseli. Aby poprawnie działać potrzebuje DOS-a (ma specjalne wsparcie dla SpartaDOS). Program ma własny format zapisu i odczytu danych - GHG (Gephard Hires Graphics). Ciekawostkę stanowi fakt, że potrafi zapisywać rysunki w formacie PC (BMP) oraz Amigi (IFF/ILBM).

Spis treści

Obsługa

Obsługa programu odbywa się za pomocą 3 narzędzi jednocześnie:

 • mysz Atari ST lub Amiga wpięta do portu 2 (przełączanie rodzajów za pomocą Ctrl+AtariLogo),
 • joystick wpięty do portu 1,
 • klawiatura.

Postawienie piksela odbywa się poprzez:

 • wciśnięcie Shift,
 • wciśnięcie przycisku joysticka,
 • wciśnięcie lewego przycisku myszy.

Funkcje

Program umożliwia następujące tryby rysowania:

 • z wolnej ręki (D),
 • pojedyncze linie (L),
 • wielokąty niezamknięte (P),
 • promienie (R).

Możliwe są również operacje na blokach:

 • zaznaczanie (Ctrl+B),
 • wypełnienie bieżącym kolorem (Ctrl+<),
 • pobranie do bufora (Ctrl+BkSp),
 • wstawienie z bufora (Ctrl+>) w miejscu zaznaczenia bloku przy zachowaniu rozmiaru z bufora,
 • odwrócenie kolorów (Ctrl+I),
 • załadowanie z nośnika zewnętrznego (Ctrl+L),
 • zapisanie na nośnik zewnętrzny (Ctrl+S),
 • odwrócenie względem osi poziomej (Ctrl+H),
 • odwrócenie względem osi pionowej (Ctrl+V),
 • eksport na nośnik zewnętrzny do formatu BMP (Ctrl+X) lub IFF/ILBM (X).

UWAGA! Aby skopiować blok w inne miejsce należy:

 1. Pobrać blok do bufora (Ctrl+BkSp).
 2. Zaznaczyć nowy blok (Ctrl+B) - rozmiar nie ma znaczenia.
 3. Wkleić blok znajdujący się w buforze (Ctrl+>) - rozmiar bloku zostanie zaktualizowany rozmiarem bloku z bufora.

Operacje specjalne:

 • zmiana koloru (AtariLogo),
 • wybór wielkości piórka (1..8).
 • wybór maski piórka (CAPS).
 • wybór kształtu piórka (RETURN).
 • cofnięcie ostatnio dokonanej operacji (U).
 • wyjście z programu (Ctrl+Esc).

Linia statusu

Linia statusu programu umieszczona na dole ekranu przedstawia kolejno:

 • nazwę programu (GRAPH8),
 • kształt piórka ,
 • rozmiar piórka,
 • używany kolor,
 • używaną maskę,
 • pozycję piórka (xxx x yyy),
 • rozmiar bloku (www : hhh),
 • tryb obsługi myszy (A-Amiga, S-Atari ST).

I/O

Zapisu całego obrazka dokonuje się za pomocą sekwencji operacji:

 1. Zaznaczenia bloku o rozmiarze całego ekranu (Ctrl+B).
 2. Zapisania bloku (Ctrl+S).

Edycja nazwy pliku przy operacjach I/O pozwala na:

 • przesunięcie kursora o pojedynczy znak (Ctrl+strzałki w lewo i w prawo),
 • przesunięcie kursora do początku członu nazwy (Shift+strzałka w lewo),
 • przesunięcie kursora do początku następnego członu nazwy (Shift+strzałka w prawo),
 • usunięcie znaku na lewo od kursora (BkSp),
 • usunięcie znaku pod kursorem (Ctrl+BkSp),
 • usunięcie członu nazwy na lewo od kursora (Shift+BkSp),
 • usunięcie członu nazwy na prawo od kursora (Shift+Ctrl+BkSp),
 • akceptację operacji I/O (Return),
 • zaniechanie operacji I/O (Esc).

Człony nazwy pliku separowane są znakami ":", "<", ">", "." i "\" (SpartaDOS X).

Program uzupełnia rozszerzenie (jeśli nie podano) podczas operacji I/O:

 • .GHG dla odczytu i zapisu bloku/ekranu,
 • .BMP dla eksportu bitmapy BMP,
 • .IFF dla eksportu bitmapy IFF/ILBM.

Galeria

Eyes

Comix Memento Mori

Amentia

Pliki

 • Obraz dyskietki z wersją 1.2 programu można pobrać stąd.
 • Skrypt konwertujący pliki IFF/ILBM zapisane przez Graph8 z powrotem do postaci GHG można pobrać stąd.
 • Skrypt konwertujący pliki BMP zapisane przez Graph8 z powrotem do postaci GHG można pobrać stąd.
 • Skrypt generujący plik wykonywalny XEX na podstawie grafiki GHG można pobrać stąd.
 • Skrypt konwertujący skompresowane pliki PGC z Atari Portfolio do postaci GHG można pobrać stąd.
 • Skrypt konwertujący nieskompresowane pliki PGF z Atari Portfolio do postaci GHG można pobrać stąd.
Personal tools