HDSC

From Atariki

Jump to: navigation, search

Grafika:hdsc.png

Hard Disk Sector Copy - kopier sektorowy autorstwa KMK, przeznaczony głównie do robienia kopii zapasowych partycji twardego dysku, zarówno na innym twardym dysku podłączonym bezpośrednio do małego Atari, jak i na dysku peceta przez SIO2PC. W ograniczonym zakresie może być używany do kopiowania zwykłych dyskietek; ograniczenie wynika z tego, że program nie pozwala na kopiowanie przy użyciu tylko jednej stacji dysków (nie można wymieniać dyskietek, albo inaczej mówiąc, dysk źródłowy i docelowy muszą być różne). Program jest obsługiwany z linii komend i jako taki współpracuje jedynie ze SpartaDOS-em.

W przypadku wystąpienia błędu program pozwala wybrać pomiędzy przerwaniem operacji (Abort), powtórzeniem (Retry), automatycznym powtarzaniem do upadłego (Keep) albo zakończeniem jej z błędem, który wystąpił (Fail). Z ciekawostek można wymienić to, że program na początku kopiowania oblicza przypuszczalny czas operacji i informuje o tym użytkownika.

Sposób użycia

Składnia polecenia uruchamiającego kopier jest następująca:

HDSC [opcje] dysk_źródłowy dysk_docelowy

gdzie "opcje" to:

  • -C=n: kopiuj 'n' sektorów dysku źródłowego. Pozwala to na zmianę wartości domyślnej obejmującej wszystkie sektory dysku źródłowego.
  • -B: batch mode - program nie zadaje użytkownikowi żadnych pytań, lecz od razu przystępuje do działania. Ta opcja przeznaczona jest do użycia w plikach wsadowych, gdy program ma być automatycznie uruchomiony kilka razy pod rząd z różnymi parametrami.
  • -I: zignoruj rozmiar dysku docelowego. Normalnie program odmawia kopiowania, jeśli dysk docelowy jest mniejszy niż źródłowy.
  • -L: użyj wewnętrznego SIO SpartaDOS-u zamiast SIO systemu operacyjnego. Przydatne, jeśli program ma "widzieć" RAMdysk SpartaDOS-u.
  • -M: zignoruj niezgodność rozmiarów sektora na dysku źródłowym i docelowym, przyjmij parametry dysku źródłowego. Normalnie program odmawia kopiowania, jeśli rozmiary sektora są różne.
  • -2: przyjmij, że rozmiar sektora na dysku źródłowym jest 256 bajtów.
  • -S: wyłącz ekran na czas kopiowania.
  • -V: zamiast kopiować dane z dysku źródłowego do docelowego, wczytuj dane z obu dysków do bufora i porównuj je.
  • -W: używaj zapisu z weryfikacją.

Wszystkie opcje oprócz -C mogą być łączone z innymi, np. -BLS, -2M itp.

Download

  • HDSC na stronie autora.
Personal tools