H (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format obwiedni (niem. "Hüllkurve") obsługiwany przez program Softsynth.

Plik składa się z 64 bajtów o wartościach $00..$0F. Każdy bajt mówi o wzmocnieniu fali dźwiękowej w jednostce czasu, gdzie $00 to maksymalne tłumienie, a $0F maksymalne wzmocnienie.

Linki

Personal tools