S (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format fali dźwiękowej (niem. "Schwingung") obsługiwany przez program Softsynth.

Plik składa się z 256 próbek o wartościach $00..$0F (gdzie $00 to minimalne wychylenie membrany głośnika, $0F - maksymalne). Każda próbka zajmuje 1 bajt.

Linki

Personal tools