SS (format pliku)

From Atariki

Jump to: navigation, search

Format modułu muzycznego programu Softsynth.

Plik składa się ze stałego nagłówka i stokenizowanego kodu programu w języku MASIC o zmiennej długości.

Wszystkie słowa zapisane są w kolejności LSB, MSB.

Spis treści

Nagłówek

offsetdługośćopis
$0000$0004identyfikator: 'SYN',$9B w ASCII
$0004$0002ilość wierszy programu
$0006$0002długość bloku programu - 1
$0008$00B0blok 16 definicji plików fal .S
$00B8$00B0blok 16 definicji plików obwiedni .H
$0168...stokenizowany kod programu

Definicja pliku fali/obwiedni

offsetdługośćopis
$0000$0001długość nazwy - 1
$0001$0002ile razy nazwa fali/obwiedni została użyta w programie
$0003$0008nazwa

Nazwa to nazwa pliku lecz bez dołączonego rozszerzenia.

Program w MASIC-u

Kod programu znajduje się w pliku w postaci stokenizowanej i jest zapisany linia po linii.

Format linii

offsetdługośćopis
$0000$0002numer linii
$0002$0001długość linii
$0003...dane

Linie mogą przyjmować numery w zakresie 1..32767 w związku z czym słowo numeru linii dzieli się na dwie części:

 • bity 0..14: numer linii
 • bit 15: znacznik rodzaju linii (0=linia nuty, 1=linia rozkazu sterującego)

Długość linii liczona jest, analogicznie jak w BASIC-u, łącznie z bajtami numeru linii i długości.

Linia nuty

Jeśli najstarszy bit numeru linii jest skasowany wtedy oznacza to, że w linii zdefinowana jest nuta przeznaczona do odegrania.

Bajt długości linii dzielony jest wtedy na 3 części i zawiera:

 • bity 0..4: długość linii
 • bity 5..6: numer kanału na którym będzie uruchomiony dźwięk
 • bit 7: 0-długa postać linii, 1-krótka postać linii

Krótka postać linii

Występuje tu tylko słowo częstotliwości nuty.

Przykładowa krótka linia widziana w edytorze SoftSynth:

10 1,C

Długa postać linii

Kolejne bajty określają:

1. Bajt znaczników określających jakie dane zapisane są dalej (0-znacznik skasowany, 1-znacznik ustawiony):

 • bit 0: LSB czasu oczekiwania
 • bit 1: niewykorzystany
 • bit 2: fala
 • bit 3: obwiednia
 • bit 4: głośność
 • bit 5: czas trwania
 • bit 6: MSB czasu oczekiwania
 • bit 7: dodatkowe efekty

2. Słowo częstotliwości nuty.

3. Występowanie kolejnych bajtów zależy od stanu znaczników:

 • bajt indeksu fali,
 • bajt indeksu obwiedni,
 • bajt głośności (0..15),
 • słowo czasu trwania dźwięku,
 • bajt LSB czasu oczekiwania,
 • bajt MSB czasu oczekiwania,
 • bajt znaczników dodatkowych efektów.

Znaczniki dodatkowych efektów:

 • bity 0..1: niewykorzystane
 • bit 2: glissando
 • bit 3: wartość glissanda jest ujemna
 • bit 4: wartość glissanda jest podzielona przez 256
 • bit 5: dźwięk ciągły
 • bity 6..7: niewykorzystane

W przypadku gdy znacznik glissanda (bit 2) jest ustawiony wtedy dalej następują bajty opisujące efekt:

 • słowo przyrostu dla nuty docelowej glissanda,
 • bajt głębokości glissanda (0-9),
 • słowo czasu przejścia glissanda.

Czas przejścia glissanda (jakkolwiek w kodzie programu zapisywany) jest przez procedurę odtwarzającą ignorowany.

Przykładowa długa linia widziana w edytorze SoftSynth:

10 1,C,SINUS,DEFAULT,15,100,100,<,>C1,1,100

Linia rozkazu sterującego

Jeśli najstarszy bit numeru linii jest ustawiony wtedy oznacza to, że w linii znajduje się token rozkazu sterującego wraz z bajtami danych rozkazu.

Tokeny

1. ? czas : tekst

 • bajt $01
 • bajt czasu wyświetlania tekstu mierzonego w 1/50 sekundy
 • tekst do wyświetlenia zapisany w ATASCII

2. / polecenia

 • bajt $02
 • tekst poleceń edytora zapisany w ATASCII

3. ; komentarz

 • bajt $03
 • tekst komentarza zapisany w ATASCII

4. SET 1,fala,obwiednia,głośność,czas trwania,czas oczekiwania

 • bajt $04
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głośności
 • słowo czasu trwania
 • słowo czasu oczekiwania liczonego w tiknięciach licznika tempa

5. SET 2,fala,obwiednia,głośność,czas trwania,czas oczekiwania

 • bajt $05
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głośności
 • słowo czasu trwania
 • słowo czasu oczekiwania liczonego w tiknięciach licznika tempa

6. SET 3,fala,obwiednia,głośność,czas trwania,czas oczekiwania

 • bajt $06
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głośności
 • słowo czasu trwania
 • słowo czasu oczekiwania liczonego w tiknięciach licznika tempa

7. SET 4,fala,obwiednia,głośność,czas trwania,czas oczekiwania

 • bajt $07
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głośności
 • słowo czasu trwania
 • słowo czasu oczekiwania liczonego w tiknięciach licznika tempa

8. MOD modulacja

 • bajt $08
 • bajt typu modulacji (0..4)

9. SPEED tempo

 • bajt $09
 • bajt tempa mierzonego w 1/200 sekundy

10. INT kanał,kanał,różnica

 • bajt $0A
 • bajt numeru kanału - 1
 • bajt numeru kanału - 1
 • bajt różnicy częstotliwości

11. KW czas,czas

 • bajt $10
 • bajt czasu mierzonego w tiknięciach licznika tempa
 • bajt czasu mierzonego w tiknięciach licznika tempa

12. TRON numer ścieżki

 • bajt $11
 • bajt numeru ścieżki ($00..$1F)

13. TROFF numer ścieżki

 • bajt $12
 • bajt numeru ścieżki ($00..$1F)

14. TRACK numer ścieżki

 • bajt $13
 • bajt numeru ścieżki ($00..$1F)

15. koniec utworu

 • bajt $20
 • bajt $20

Rozkaz końca utworu ma zawsze numer linii ustawiony na $8000 i bajt długości linii na $20 (co nie pokrywa się z prawdą, ponieważ ma ona zawsze rzeczywistą długość 5 bajtów - ma to zresztą odzwierciedlenie w słowie długości programu MASIC-a w nagłówku pliku).

16. PHAS OFF

 • bajt $21

17. WAIT czas

 • bajt $23
 • słowo czasu oczekiwania podanego w tiknięciach licznika tempa

18. KW OFF

 • bajt $40

19. ECHO kanał,kanał,opóźnienie

 • bajt $41
 • bajt numeru kanału - 1
 • bajt numeru kanału - 1
 • bajt opóźnienia liczonego w tiknięciach licznika tempa

20. ECHO OFF

 • bajt $42

21. END

 • bajt $43

22. OFF 1

 • bajt $80

23. OFF 2

 • bajt $81

24. OFF 3

 • bajt $82

25. OFF 4

 • bajt $83

26. PHAS fala,obwiednia,okres

 • bajt $C0
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • słowo okresu

27. VIB 1,fala,obwiednia,głębokość,okres,okres

 • bajt $E0
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu
 • słowo okresu

28. VIB 2,fala,obwiednia,głębokość,okres,okres

 • bajt $E1
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu
 • słowo okresu

29. VIB 3,fala,obwiednia,głębokość,okres,okres

 • bajt $E2
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu
 • słowo okresu

30. VIB 4,fala,obwiednia,głębokość,okres,okres

 • bajt $E3
 • bajt indeksu fali
 • bajt indeksu obwiedni
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu
 • słowo okresu

31. VIB 1,fala,głębokość,okres

 • bajt $E8
 • bajt indeksu fali
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu

32. VIB 2,fala,głębokość,okres

 • bajt $E9
 • bajt indeksu fali
 • bajt głębokości
 • słowo okresu

33. VIB 3,fala,głębokość,okres

 • bajt $EA
 • bajt indeksu fali
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu

34. VIB 4,fala,głębokość,okres

 • bajt $EB
 • bajt indeksu fali
 • bajt głębokości (0..9)
 • słowo okresu

35. VIB 1 OFF

 • bajt $F0

36. VIB 2 OFF

 • bajt $F1

37. VIB 3 OFF

 • bajt $F2

38. VIB 4 OFF

 • bajt $F3

Częstotliwości

Nuty podawane są w postaci częstotliwości podzielonej przez zakładaną częstotliwość odtwarzania równą 11059.2 Hz.

Nuta C w oktawie podstawowej ma częstotliwość 261 Hz.

Czas trwania

Czas trwania dźwięku podawany jest wg wzoru

     16384
value = -------
     czas 

Czas podany jest w tiknięciach licznika tempa.

Ciekawostki

 • Zabezpieczenie plików przed listowaniem w edytorze SoftSynth polega na nadaniu wszystkim liniom wartości 0.
 • Faktyczna częstotliwość odtwarzania playera wynosi 10983 Hz.
 • Rozszerzenie pliku zostało zaproponowane przez Mono, ponieważ oryginalne pliki modułów go nie miały (sporadycznie spotykano .MUS lub .SYN).

Linki

Personal tools