INP

From Atariki

Jump to: navigation, search

INterlaced Picture - nazwa programowego trybu graficznego, podobnego do tego użytego w XL-Paint Stanleya. Polega on na odpowiednim nakładaniu dwóch ekranów w trybie #15 BASICa (wykorzystanie techniki Interlace), dzięki temu zyskujemy 7 zamiast 4 standardowych kolorów, przy "odrobinie" migania. Do tego trybu powstało narzędzie - "InterPainter" autorstwa Gumiego z Tight, a także "McPainter" McMastera.

INP file format
---------------

offset     type  desc
------     ----  ----
$0000-$1F3F  BYTE  picture #0
$1F40-$3E7F  BYTE  picture #1

$3E80     BYTE  colbak picture #0
$3E81     BYTE  color0 picture #0
$3E82     BYTE  color1 picture #0
$3E83     BYTE  color2 picture #0

$3E84     BYTE  colbak picture #1
$3E85     BYTE  color0 picture #1
$3E86     BYTE  color1 picture #1
$3E87     BYTE  color2 picture #1

UWAGA! InterPainter zapisuje tylko jeden zestaw kolorów.


Ten artykuł to tylko zalążek. Możesz pomóc rozwojowi Atariki poprzez rozszerzenie go o więcej informacji.

Personal tools