IRQ

From Atariki

Jump to: navigation, search

Interrupt ReQuest - przerwanie maskowalne (a właściwie prośba o przerwanie)

Rodzaj przerwania, które procesor może zignorować, jeśli programista sobie tego zażyczy; a to w odróżnieniu od NMI, które zignorowane być nie może.

Spis treści

Atari XL/XE

W procesorze 6502 i 65C02 główny wektor przerwania IRQ znajduje się pod adresem $FFFE.

W procesorze 65C816 wektor ten jest pod $00FFFE, kiedy procesor jest w trybie emulacji 6502. W trybie natywnym 65C816 adres procedury obsługi IRQ pobierany jest spod $00FFEE.

Źródłem przerwań IRQ jest:

 • układ POKEY (przerwania związane z transmisją SIO, przerwania klawiatury, liczników)
 • układ PIA (sygnały przerwań wyprowadzone na gniazdo SIO)
 • szyna równoległa (przerwania nowych urządzeń)

IRQ może zostać zablokowane przez ustawienie znacznika I w rejestrze znaczników procesora.

Priorytety IRQ

W procesorach 6502, 65C02 i 65C816 nie ma żadnej koncepcji priorytetów przerwań, ustala je OS na drodze programowej kontrolując po kolei wszystkie możliwe źródła wystąpienia IRQ. W Atari priorytet obsługi jest następujący (w kolejności od najwyższego do najniższego):

 • SERIN - Serial Input - przerwanie odczytu danych z szyny szeregowej
 • PIRQ - Parallel IRQ - przerwanie wywołane przez nowe urządzenia (tylko XL/XE)
 • SEROUT - Serial Output - przerwanie zapisu na szynę szeregową
 • XMTDONE - Transmit Done - przerwanie końca transmisji szeregowej
 • TIMER1 - przerwanie zegara nr 1 układu POKEY
 • TIMER2 - przerwanie zegara nr 2 układu POKEY
 • TIMER4 - przerwanie zegara nr 4 układu POKEY
 • KBDIRQ - Keyboard IRQ - przerwanie klawiatury
 • BREAKIRQ - Break key IRQ - przerwanie klawisza Break
 • PROCEED - przerwanie wywołane przez PORT A układu PIA - sygnał ten wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin PROCEED
 • INTER - przerwanie wywołane przez PORT B układu PIA - sygnał ten wyprowadzony jest na gniazdo SIO jako pin INTERRUPT
 • BRKIRQ - Break IRQ - przerwanie programowe wywołane rozkazem BRK

BRK w trybie natywnym 65C816

W 65C816 rozkaz BRK powoduje wystąpienie przerwania IRQ tylko wtedy, kiedy procesor jest w trybie emulacji 6502. W trybie natywnym przerwanie BRK ma osobny wektor (pod adresem $00FFE6).

Rozszerzenia

Dodatkowe przerwania IRQ mogą być generowane przez:

Personal tools